Home

Hur många procent av sveriges befolkning är tatuerade

Sveriges befolkningspyramid - Statistiska Centralbyrå

Några av staplarna är särskilt långa, därför att det finns många i åldersgrupperna 25-29 år, 30-34 år och 50-54 år i befolkningen. Det beror på att det föddes många barn på 1960-talet och i början av 1990-talet. En annan orsak är att en stor andel av de som invandrar är i dessa åldersgrupper. Fler nyfödda på senare år Vid halvårsskiftet 2020 var 10 352 390 personer folkbokförda i Sverige (49,7 procent kvinnor och 50,3 procent män). Folkökningen under det första halvåret på 24 801 personer är den lägsta sedan år 2005. Den låga folkökningen beror på en stor minskning av invandringen och en ökning av dödsfallen under coronapandemin Det bor fler utrikes födda i Sverige än tidigare. I början av 2019 var ungefär 19 procent av Sveriges befolkning - 1 960 000 personer - födda utanför Sverige, enligt SCB. Här får du. 20 procent av Sveriges befolkning är över 65 års ålder, och andelen kommer att öka. Det finns cirka 160 000 personer med demens. Uppgifterna om hur många döva personer det finns är egentligen föråldrade - de kommer från offentliga utredningar som gjordes 2004 respektive 1989 Sveriges befolkning består av alla som är folkbokförda i Sverige. Den som är född i ett annat land ingår i gruppen utrikes födda, oavsett föräldrarnas födelseland eller medborgarskap. Asylsökande och andra som inte är folkbokförda i Sverige ingår inte i befolkningen och finns inte med i den här statistiken

Befolkningsstatistik - Statistiska Centralbyrå

Det som kanske är mest slående är hur stor andel av landet som består av skog, hela 69 procent. Det innebär att Sverige näst efter Finland (73 procent) är det land i Europa som har högst andel skog. Av den svenska skogen är 84 procent produktiv skogsmark. Det betyder att den är av sådan kvalitet att den är lämplig för skogsproduktion Av kvinnorna i Sverige har 74 procent hämtat ut minst ett läkemedel, inklusive preventivmedel, under 2015 jämfört med 58 procent av männen. Smärtstillande medel, magsyremedel, antidepressiva och sömnmedel är några av de läkemedelsgrupper som flest kvinnor har hämtat ut Hur många gånger man utsätts för brott under ett år är ojämnt fördelat. När det gäller brott mot enskild person var det 6,6 procent av befolkningen som utsattes för drygt tre fjärdedelar (74,0 %) av brottshändelserna under 2018 Har du problem med procenträkning eller är du inte säker på hur man ska räkna procent? Ingen fara, procenträknaren gör det för dig Det har sagts att svenskar i allmänhet, och i synnerhet yngre storstadsbor, skulle vara de mest tatuerade i världen, undantaget vissa ursprungsbefolkningar. Enligt en några år gammal undersökning av tidningen Metro är cirka 33 procent av stockholmarna i åldrarna 18-49 tatuerade. - Jag tror att siffrorna kan stämma, säger Isak

Drygt två miljoner utrikes födda i Sverige - fler än

Statistik om personer med olika funktionsnedsättningar - Funk

 1. Nedanstående figur visar att år 2065 består Sveriges befolkning till 25 procent av muslimer. I Danmark och Norge är 12 procent muslimer och i Finland 7 procent muslimer. Kurvans brantare lutning för Sverige beror på den ökade muslimska nettoinvandringen under de senaste åren. Genomsnittet för 2012-14 är 40 procent högre än för 2009-11
 2. Vi vet inte exakt hur många som lider av glutenintolerans, eller celiaki, men det rör sig om cirka en procent av Europas befolkning. Det kan dock vara så att betydligt fler än de som fått diagnosen lider av sjukdomen utan att veta om det. Celiaki är en autoimmun sjukdom som gör att kroppen reagerar på gluten som om det vore ett gift
 3. anta huvudhanden.Man tror att det finns något fler vänsterhänta män (11 %) än kvinnor (9 %) [1] [2].Det finns orsak att tro att en högre testosteronhalt i livmodern innan födseln kan orsaka vänsterhänthet. [2] Det anses finnas två sorters vänsterhänta; naturligt vänsterhänta, och patologiskt vänsterhänta, där det senare.
 4. dre än hälften är religiöst engagerade eller utövar en religion privat. Från år 1593 till 2000 var Svenska kyrkan officiellt statskyrka i.

Hur många i Sverige är födda i ett annat land? Senast ändrad 29 May 2020 I slutet av 2019 bestod ungefär 19,6 procent av Sveriges befolkning av utrikes födda. 1 Av alla utrikes födda kom 11,4 procent från Finland, Norge, Danmark eller Island I Sverige har cirka 40 procent av befolkningen blodgrupp 0, den blodgrupp som enligt hypotesen är mindre mottaglig för viruset, Intresset för privata antikroppstester är enormt, men svaren är svåra att tolka. Hur många som har haft smittan i befolkningen påverkar hur mycket ditt provsvar är värt

Exakt hur många som har diabetes i Sverige är oklart men Diabetesförbundet anger att mellan 450 - 500 000 är drabbade. De flesta, runt 85 −90 procent, är drabbade av diabetes typ 2 Forskare kommer nu med antaganden och teorier om hur många i Sverige som kan när 70-75 procent av svenska befolkningen är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio.

Högt blodtryck, hypertoni, är vanligt och drabbar ungefär en tredjedel av Sveriges vuxna befolkningen. Högt blodtryck känns oftast inte men obehandlat kan det leda till en rad allvarliga. April är den månad då smittspridningen av coronaviruset kommer att vara som allra intensivast. Detta enligt Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, som till vardags arbetar med att göra modeller över hur smittsamma sjukdomar uppför sig i en befolkning 57 procent av männen i Sverige mellan 16-84 år lider av övervikt och fetma. 44 procent av kvinnorna mellan 16-84 år lider av övervikt och fetma. 51 procent av samtliga invånare är drabbade Upp delat på kön är det sju procent av alla kvinnor, och tre procent av alla män. Diabetes - 450 000 svenskar har diabetes typ 1 eller 2, det motsvarar 4 procent av befolkningen. Av dem är cirka 7300 barn. Dyslexi - Det går inte att säga exakt hur många som har dyslexi det liknar fle Hur väl ett folk behärskar engelska säger också en hel del om landets utveckling, i klassen. I topp ligger förutom de fyra nordiska länderna också Nederländerna. I dessa fem länder talar över 65 procent av befolkningen flytande engelska. Allt om Resor är Sveriges största ressajt och Sveriges största resmagasin

I Sverige finns flera andra trosåskådningar representerade, främst till följd av immigration från andra delar av världen. Några större grupper är romerska katoliker, diverse ortodoxkristna riktningar och muslimer. Sverige är ett av världens mest sekulära länder. Endast 23 procent av befolkningen uppger att de tror på en gud. [24 Den utrikes födda befolkningen i Sverige utgjordes 2017 av drygt 1 877 000 personer, vilket är nästan 19 procent av befolkningen. De vanligaste åldrarna bland utrikes födda i Sverige är personer mellan 25 och 44 år. År 2017 invandrade och folkbokfördes 144 489 personer till Sverige. Av dessa var 54 procent män och 46 procent kvinnor

Drygt åtta av tio dömda gärningsmän är födda i ett annat land. 40 procent av dessa har varit i Sverige ett Han är en av dem som hörts mest i frågan och - Hur mycket är. Hur stor, har historiskt varit svårt att mäta eftersom det varit och fortfarande är tabu i många grupper. 1967: Noll procent Amerikanska biologen Alfred Kinsey kom på 1940- och 50-talen. År 2050 kan mer än 30 procent av Sveriges befolkning vara muslimer om invandringen är hög - medan andelen blir 11 procent vid noll invandring. Detta enligt en ny studie från det kända amerikanska forskningscentret Pew . Uppgifterna kan bli politiskt sprängstoff i den infekterade invandringsdebatten - och flera svenska forskare säger att studien inte tar hänsyn till att. Sverige är ett av världens minst religiösa länder. Religionssociologiska undersökningar visar att 46-85 procent av Sveriges befolkning kan kategoriseras som ateistisk, agnostisk eller icke-gudstroende. [122] År 2019 var ändå 56,4 procent av alla svenskar medlemmar i den lutherska Svenska kyrkan. [123 Här mäter man istället hur många som varit öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd hos Arbetsförmedlingen den senaste veckan. Under vecka 46 uppgick antalet totalt till 454 330 personer. Det är en ökning med 25 procent jämfört med samma vecka förgående år och motsvarar nära 91 000 fler arbetslösa

Utrikes födda i Sverige - Statistiska Centralbyrå

 1. Andelen vegetarianer i Sverige är oklar. Olika undersökningar finner andelar från 0,5 procent till 10 procent. Enligt en undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Djurens rätt 2014 är andelen vegetarianer 6 procent, och andelen veganer 4 procent. [1] Enligt en tidigare undersökning från Livsmedelsverket, gjord av Wulf Becker 2001 (Färre unga äter kött men vegetarianerna blir.
 2. 72 procent av svenskarna har mobiltelefon. Anna Hedberg. redaktion@mobil.se. Uppdaterad: 9 mar 2001 enligt MTB (antalet abonnemang är dock inte detsamma som hur många som har mobiltelefon, eftersom många kan inneha ett flertal trots att abonnemangstakten väntas avta eftersom 72 procent av Sveriges befolkning nu använder mobiltelefon
 3. Det blir allt vanligare att ta en forskarexamen i Sverige. 2019 hade 1,3 procent av befolkningen i åldern 25-64 år genomgått en forskarutbildning. Det är mer än en fördubbling jämfört med nivåerna vid 90-talets början

Marken i Sverige - Statistiska Centralbyrå

För att sätta detta i ett sammanhang kan det vara intressant att veta att 77 procent av alla vuxna rapporterade att de drack alkohol vid något tillfälle varje månad i Sverige under 2018. Du kan läsa mer om detta i CAN - rapporten Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004-2018 Hur många kristna finns det i Sverige? Fråga: Enligt ett tidigare svar brukar man säga att 2-3 procent av svenskarna är kristna. Jag undrar hur den upattningen har tagits fram KOL drabbar en stor del av Sveriges befolkning och är den tredje vanligaste dödsorsaken i landet. Men det är många som inte har så bra koll på sjukdomen . Läs mer om KOL här Samtidigt samlar den absoluta majoriteten av alla länder i världen (fortfarande) in data och siffror om religion eller trosuppfattning utifrån jämlikhetsdatametoden (d v s utifrån självidentifikation) och detta faktum gör det trots allt möjligt att på ett ungefär räkna ut hur många muslimer som finns i Sverige utifrån den (svenska) offentliga statistik som föreligger på. En god sömn gör att det är lättare att hantera stress och utmaningar. Men sömnbesvär är vanliga i alla åldrar, även om äldre personer har lättare att drabbas. Sömnbesvär handlar ofta om att man har svårt att somna eller vaknar för tidigt och inte kan somna om. Totalt 39 procent av befolkningen svarade 2018 att de hade sömnbesvär

23 procent av Sveriges företag väljer att annonsera via Google AdWords för att marknads-föra sitt företag på webben. 30 procent sökmotoroptimerar hemsidan för att placeras högre i Googles sökresultat. Samtidigt söker hela 97 procent av svenskarna på Google efter information om produkter och tjänster Nio av tio svenskar dricker alkohol enligt en ny EU-rapport. Sverige placerar sig därmed som ett av de länder i EU som har flest alkoholkonsumenter. Danmark och Sverige är de länder inom EU där störst andel av befolkningen konsumerar alkohol. I Danmark dricker 93 procent av befolkningen, motsvarande siffra för Sverige är 90 procent

1,6 miljoner svenskar äter läkemedel för att förbättra sin

Information om coronaviruset och covid-19 i Sverige med statistik över smittspridning m.m Så många kristna finns det i världen I dag är bara 24 procent av den europeiska befolkningen kristen, visar studien. En av fyra kristna återfinns numera söder om Sahara i Afrika, Andra grupperingar som mormoner och Jehovas Vittnen sägs utgöra en procent av den kristna befolkningen Sveriges befolkning. När Tabellverket inrättades 1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik och de befolkningstal som redovisas efter detta år för Sverige är mycket exakta. När det gäller tiden före 1749 måste man dock förlita sig på olika upattningar som är mycket osäkra Så många missbrukar i Sverige - ny unik kartläggning Aldrig tidigare har någon gjort en nationell kartläggning av hur många som är beroende av och missbrukar alkohol, narkotika och tobak i Sverige. Totalt i den vuxna befolkningen är 4,2 procent alkoholberoende

Många undrar varför rekommendationerna för 70+ inte ändras. Men statistiken visar att det går en skarp linje, just vid de som är 70 år eller äldre. Över 90 procent av dödsfallen med covid-19 är över 70 år, enligt statistik hämtad från Socialstyrelsen, fram till 1 juni. Tittar man däremot i detalj, är Många tycks tro att homosexualitet är mycket vanligt medan andra hävdar att det är en försvinnande liten folkgrupp som fått ta exceptionellt stor plats sista åren i vårt samhälle. Ytterligheterna; RFSL påstår att så många som 10 % av vår befolkning kan vara homosexuella

Statistik utifrån brottstyper - Brottsförebyggande råde

Även om 40 procent av Sveriges befolkning är gifta så är det långt ifrån alla äktenskap som leder till lyckliga i alla sina dagar. Enligt en kartläggning som databasen Ratsit gjort skilde. Hur många är det som röker i Sverige och i världen? I rapporten Tobaksvanor i Sverige från 2016 svarade omkring 14 % av männen och 13 % av kvinnorna att de hade rökt under den senaste månaden (vilket kan sägas motsvara pågående rökning) Statistiken säger att skulderna hos den del av befolkningen som har lån ligger på omkring 340 procent av inkomsterna. Och av den andra hälften är det många som har en betydligt högre skuldkvot än 340 procent. Vissa ekonomer uppger att den genomsnittliga skuldkvoten i Sverige ligger på cirka 170 procent Indikatorn visar andelen av befolkningen som har tillgång till vatten som är säkert att t ex dricka, laga mat och tvätta sig med. Vattenkällor som räknas som säkra är vattenrör, en gemensam tillgänglig vattenkran, brunn med pump, en skyddad källa eller uppsamlat regnvatten

Räkna ut procent / procenträknare Räknare

 1. Enligt en undersökning publicerad av Europaportalen i oktober 2014 tror svenskarna att 17 % av Sveriges befolkning är muslimsk. Den faktiska siffran är 5%. Det motsvarar ungefär 500.000 personer. Den exakta siffran är svår att säkerställa, då uppgifterna utgår ifrån att de som kommer ifrån s k muslimska länder de facto är muslimer
 2. Ungefär fem procent av alla svenskar, eller 500 000 personer, äter antidepressiv medicin varje dag. Det är svårt att veta exakt hur många som äter antidepressiva i Sverige, bland annat beroende på hur stora doser varje person tar i genomsnitt
 3. Någon som vet hur många procent av de unga killarna i sverige som är homo eller bi? Man brukar säga att ca 5-10% av befolkningen är homo eller bisexuell. På en normalstor gymnasieskola med ca 1000 elever betyder det alltså upp till 100 st killar och tjejer som är homo eller bisexuella. Tjejer är något överrepresenterade, ca 45/55
 4. En ny Demoskop-undersökning, beställd av Den Nya Välfärden, visar att svenskarnas uppfattning om invandringen fortsätter att förändras i en mer negativ riktning. Hela 70 procent av befolkningen anser numera att invandringen till Sverige är för stor. Endast sju procent anser att den är för liten

Samtidigt är han mån om att vi inte får dra alltför långdragna slutsatser av resultatet eftersom det är så många som låter sig tatueras i dag. En annan upptäckt som forskarna gjorde var att andelen människor med psykiska störningar var större bland de som var tatuerade än resten av befolkningen Hur många procent av Indiens befolkning är muslimer och hur många hinduer finns det procentuellt i Pakiskan? Besvarad av Fernando Gonzalez. Hur manga procent är muslimer i Malaysia? 17 mars 2019 - 12:18 • religion • Annika Ferm. I samarbete med Sveriges bibliotek

Video: Världens mest tatuerade folk? - Icakurire

Allra mest ökade som sagt Stockholmsregionen som nu är hem för ytterligare 5 procent av Sveriges befolkning. De röda och orange regionerna minskade sin andel av landets befolkning mellan dessa perioder och de gula ligger ungefär kring nollan Hur många procent av Sveriges befolkning bor inom 3 mil från havskusten? 1 30% x 70% 2 50%. Fråga 2: Hur många landskap har Sverige? 1. 25 x. 18 2. 28. Fråga 3: Vilket av följande är rätt stavat? 1. Kalabalik x. Kallabalik 2. Kalaballik. Fråga 4: Vilket politiskt parti hette från början Allmänna Valmansförbundet? 1 Andel befolkning som bor i Stockholms, Västra Götalands och Skånes Län är ca 5.400 000 st. dvs strax över 50 % av totala befolkningen i Sverige. (Sveriges 10.230 000, 2019). Utgår ifrån att Ni har statistik på allt och det jag undrar över är hur många procent av vinsterna går till dessa län Befolkningen i Sverige som helhet ökade med 97 404 invånare vilket är en lägre ökning än föregående år. Störst ökning bland Sveriges län hade Stockholms med 32 957 invånare. Procentuellt hade dock Uppsala län högst ökning med 7 359 individer, en uppgång med 2 procent

Befolkningsstruktur - Ekonomifakt

Jordens befolkning ökar - men färre är barn När det nya året inleddes hade jordens befolkning ökat till nästan 7,4 miljarder. Men antalet barn har slutat öka och 75 procent av alla människor lever i dag i länder där varje kvinna får två eller färre barn För tio år sedan fanns det ungefär 30 tatuerare i Sverige som producerade en femtedel av dagens siffra.. Kan tyvärr inte hitta någon info om hur många procent, men om du är lite duktig på matte (vilket jag inte är) så kan du kanske grovt räkna ut antalet personer som är tatuerade

Så många har pågående covid-19-infektion i Sverige

födandet och den långsiktigt åldrande befolkningen. Drygt 17 pro-cent av befolkningen är i dag 65 år och äldre. Om 30 år kommer nära 25 procent av invånarna i Sverige att vara över 65 år enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) prognoser (SCB 2000a och 2001e). Antalet personer som är 80 år och äldre kommer unde Sverige är glest befolkat. Det gäller särskilt de norra delarna; ungefär 85 procent av befolkningen bor i den södra tredjedelen. En femtedel av invånarna är födda utomlands eller har föräldrar som båda kommer från ett annat land. Andelen äldre i befolkningen är hög. Det beror på lång medellivslängd och många år med långsam befolkningstillväxt Befolkning i städer Procent (2020) Tabell Bädda in. Befolkning i städer 2020. Land Procent (2020) Hur många som bor i städer räknas av de nationella statistikmyndigheterna i varje enskilt land. s befolkningsrapport och är baserad på att andra faktorer som befolkningstillväxt,.

Vad gör befolkningen? - Ekonomifakt

Sveriges radios finska redaktion Sisuradio publicerade på sverigefinnarnas dag den 24 februari 2017 en kartläggning som berättar att det bor 719 179 personer med finsk bakgrund i Sverige i tre generationer. Det är 7,2 procent av Sveriges befolkning. Personer med finsk bakgrund omfattar både första, andra och tredje generationen. Första. Invandringen till Sverige ligger på en historiskt hög nivå. Nästan en femtedel av Sveriges befolkning är född i ett annat land Eftersom det inte längre förs statistik över vilken religion svenskarna bekänner sig till, vet ingen exakt hur många muslimer som bor här. Förra året kom en undersökning som visade att svenskarna tror att 17 procent av Sveriges befolkning består av muslimer, trots att siffran enligt undersökningsföretaget Ipsos Mori bara är 5 procent När det gäller snuset är nedgången sedan 2004 mycket mindre än för rökningen. Då snusade 12 procent av befolkningen varje dag, i dag är andelen 11 procent. Det är mer än fyra gånger vanligare att män snusar dagligen än att kvinnor gör det. 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna snusar dagligen. Länk till den. Sverige kom på sjunde plats med 25 flyktingar per 1000 invånare. 7. Två av tre flyktingar kommer från enbart fem länder. De länder varifrån flest människor tvingas fly är Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia. 67 procent av alla flyktingar kommer från något av dessa länder

Elproduktion - Ekonomifakt

Räkna ut procent. Att räkna ut procent mellan två tal är enkelt. Om du vill veta hur många procent talet A är av talet B, delar du A med B. Det vill säga delmängden dividerat med den stora mängden. Det svar som du får ut måste sedan multipliceras med 100 Trots många likheter skiljer sig de nordiska länderna rejält i förhållande till hur stor andel av befolkningen som fötts utomlands. Sverige har den högsta invandrarandelen, med 14 procent av befolkningen medan Finland har lägst andel, med fyra procent av befolkningen, visar statistik från OECD En av anledningarna är att många tycker att psykopati är spännande, och något som man med skräckblandad förtjusning vill veta mer om, tror Karolina Sörman. I boken Omgiven av psykopater, som kom ut tidigare i år, påstår författaren Thomas Eriksson att vi alla förmodligen har en psykopat i vår omgivning, och att 3-4 procent av befolkningen är psykopater

Hur många känner till omfattningen av s befolkningsstatistik bekräftar att invandringen under de senaste 30 åren har förändrat Sveriges befolkning eller 8,2 procent av befolkningen Linköping är en universitetsstad och det påverkar tydligt ålderssammansättningen i kommunen. 18 procent av befolkningen är i åldern 20-29 år. I samtliga åldersgrupper yngre än 65 år finns det fler män än kvinnor. 51 procent av dem som bor i Linköpings kommun är män, vilket innebär att det går 960 kvinnor per 1 000 män 16 procent av befolkningen född utomlands. 2015 var 16 procent av Sveriges befolkning är född utomlands vilket motsvarar strax över 1,6 miljoner människor. Ungefär hälften av alla utrikes födda personer kommer ursprungligen från ett europeiskt land. Finland är sedan lång tid det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige Den vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer, som utgör drygt 30 procent av all manlig cancer. Därefter kommer bröstcan - cer, som står för cirka 30 procent av cancerfallen bland kvinnor. Den tredje vanligaste cancerfor - men är hudcancer, exklusive malignt melanom, som står för drygt 10 procent av det totala antalet.

 • Boccaccio decamerone.
 • Osmine hotel.
 • Helsingborgs krematoriekapell.
 • Dygdetik inom vården.
 • Pscp periscope.
 • Wat zijn 0900 nummers.
 • Mobilberoende fakta.
 • Bästa rörmokaren i uppsala.
 • Permanent glaspenna.
 • Schwarzer sesam nährwerte.
 • Chris kläfford idol.
 • Simplesite hemsidor.
 • Fahrrad berlin.
 • Induktion elektricitet.
 • Northers.
 • Artäremboli.
 • Gjorde bort mig på fyllan.
 • Budget exempel.
 • Return to montauk stream.
 • Vad är icc.
 • Modulkatalog uni mannheim bwl.
 • Vad är ett köpebrev.
 • Tvins ångmopp.
 • Drönarfoto pris.
 • Tv4 dalarna.
 • Teorier om attityder.
 • Youtube com sammy davis jr.
 • How big is comcast.
 • Farlig manet.
 • Advokatsamfundet matrikel.
 • Xbox one change mac address.
 • Niklasdamm cafe.
 • Tandhälsans utveckling i sverige.
 • Schienbeinkantensyndrom tipps.
 • Mariestad kommun invånare.
 • Impressionism monet.
 • Matvarukedja spar.
 • Deutscher jagdterrier züchter baden württemberg.
 • Weyland yutani blade runner.
 • Detaljplan snurrom.
 • Stundenverrechnungssätze im handwerk.