Home

Öppna data myndigheter

Företag frustrerade över öppna data – motarbetas aktivt av

I rapporten analyserar vi myndigheternas allmänna öppna data-mognad. Vi under-söker även hur användarvänliga öppna data är för tre olika användargrupper: intres-serad allmänhet, användare av dataset och avancerade användare. Vårt resultat visar att nästan samtliga myndigheter som vi har undersökt publicerar öppna data Det är också oklart varför olika myndigheter agerar så olika. Rymdstyrelsen till exempel tillhandahåller all sin data öppet medan andra inte gör det. Digitaliseringsmyndigheten har lagt förslag kring tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data. Ett av förslagen handlar om att Sverige ska införa öppenhet som standard

Öppna data gör myndigheter mer tillgängliga Publicerad 24 maj 2017. Öppna data för nya lösningar var en av punkterna på Nationella innovationsrådets möte den 15 maj. Barbara Ubaldi, projektledare från OECD som arbetar med digital förvaltning och öppen data, var inbjuden. I dag överlämnade Öppna data-utredningen sitt delbetänkande till digitaliseringsminister Anders Ygeman. Delbetänkande innehåller flera förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd

Civic Tech Sthlm #11 – Vilken framtid har öppna data i

Kristine Ulander som arbetar med digital utveckling på DIGG,. Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en förteckning (en sk. PSI-förteckning) över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande. Källa: Den nationella portalen om öppna data och PSI oppnadata.se Statskontorets öppna data Statsförvaltningens utveckling. Statskontoret följer löpande utvecklingen inom statsförvaltningen. Årligen sammanställer vi en översiktlig bild av den statsförvaltningens omfattning och organisation i Sverige. I tabellen går det t.ex. att få fram vilka som är de största myndigheterna

Visst publicerar de flesta myndigheter öppna data. Men de är inte alltid lätta att utnyttja - metadata är inte strukturerade, de kan vara svåra att hitta och dessutom används olika standarder. Det visar en ny rapport från Statskontoret Dessa finns att ladda ner fritt som öppna geodata. Det rör sig om data reglerat enligt förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation (Inspire-direktivet). Företagsdatabasen innehåller uppgifter om samtliga företag, myndigheter och organisationer, med adresser för arbetsställen Riksantikvarieämbetet var en av de statliga myndigheter och organisationer som bidrog med öppna data under eventet Hack for Sweden den 11-12 mars. Laget Hello world! Team 1 tog hem priset för Best Young Hackers under tävlingen och använde sig bland annat av öppna data från Riksantikvarieämbetet. Hello world

Svenska myndigheter har under lång tid tillgängliggjort merparten av sin information baserat på offentlighetsprincipen. Trots denna princip har Sverige rankats lågt i olika internationella jämförelser när det kommer till öppna data Förra veckan överlämnade öppna data-utredningen sitt delbetänkande till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Uppdraget har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan information kan få ett bättre rättsligt stöd Offentliga myndigheter behöver också ett tydligare rättsligt stöd för att tillgängliggöra öppna data och annan offentlig digital information (se t.ex. Den offentliga förvaltningens arbete med att tillgängliggöra offentlig information, Statskontoret 2018:2, och SOU 2014:10) Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav

Video: Öppna data från myndigheter Skriftlig fråga 2019/20:1513

Om myndigheters data släpptes fria skulle den samhällsekonomiska nyttan bli minst elva miljarder kronor om året. Nyttan skulle vida överstiga kostnaden för att öppna upp data. Det visar Lantmäteriets delrapportering av regeringsuppdraget med koppling till det omarbetade EU-direktivet om öppna data. Geodata är en av flera kategori där det finns värdefulla datamängder som borde. Många myndigheter har på senare tid sett ut en ansvarig för öppna data och vill komma igång och börja enkelt. eSam och Riksarkivet anordnade ett heldags öppet forum. Riksarkivet och eSam bjöd den 14 februari in personer som har för avsikt att arbeta med öppna data på sin myndighet till en heldag om hur man bäst jobbar med öppna data öppna data förväntas också blir en naturlig nytta och del av verksamhetens informationsbehandling och digitala utveckling. medverkan i regionala projekt och upphandlingar som genomförs för att göra öppna data tillgängliga. Läs mer om vad som gäller i Riktlinjer för regional samverkan om att tillgängliggöra öppna data 2020-03-02. Öppna myndigheten : information och ärenden i e-förvaltningen / Johan Eriksson. Eriksson, Johan, 1974- (författare) ISBN 9789173452694 1. uppl. Publicerad: Stockholm : SKL Kommentus, 2014 Tillverkad: Lettland Svenska 307 s. Bo

PSI-data (eller öppna data) är information som finns tillgänglig för alla att använda. Enligt lag ska olika aktörer kunna använda myndigheters information för att skapa nya produkter och tjänster. På den här sidan beskriver vi de system där Elsäkerhetsverket har PSI-data och hur du går till väga för att få tillgång till dem På Opendata.se sammanställer vi information om svenska API:er och öppna datakällor.Öppen data. Med hjälp av öppen data kan vem som helst med grundläggande programmeringskunskaper och lite kreativitet utveckla nya webbtjänster Att det finns många fördelar med publicering av öppna data är många i det offentliga Sverige på det klara med. Men det är inte helt enkelt att komma till skott med en samlad, nationell satsning i vårt avlånga land med sina många tämligen självständiga regioner, kommuner och myndigheter Öppna data är data, eller information, som vem som helst kan använda utan avgift. Användaren ska kunna modifiera och distribuera data för valfritt syfte. Offentlighetsprincipen går ut på att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten

Öppna data från myndigheter kan spela en viktig roll för datadriven innovation, men även skapa betydande effektiviseringsvinster genom att ersätta befintliga systemintegrationer och manuella registerutdrag. RISE har lång erfarenhet av öppna data och forskar särskilt på hur öppna data kan skalas upp,. I fas 3 stödja kommuner att publicera öppna data samt tillsammans med myndigheter förankra en process för enhetlig nationell hantering och publicering av öppna data. Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer Information som framställs eller samlas in av myndigheter är ofta användbar utanför den egna verksamheten. Öppna data är data som är fritt tillgänglig och används av bland annat forskare, utvecklare och andra intresserade för till exempel studier, bygga tjänster och ta fram statistik Månadsutfall för statens budget - öppna data. Det innebär att inkomsterna är specificerade på inkomstundertitel och myndighet. Utgifterna är specificerade på anslagsposter och på anslagsdelposter per myndighet. Data redovisas från och med januari 2006. Välj år

Öppna data gör myndigheter mer tillgängliga - Regeringen

Öppna data-utredningen överlämnar delbetänkande

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting som ska arbeta med sina öppna data. Under 2016 har Naturvårdsverket genomfört ett projekt med två mål: Ta fram en generisk process för att skapa öppna data Fakta: vad betyder? Öppna data är data, eller information, som vem som helst kan använda utan avgift. Användaren ska kunna modifiera och distribuera data för valfritt syfte. Offentlighetsprincipen går ut på att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Handlingarna som en myndighet har fått eller själva har upprättat och som förvaras hos myndigheten är. Topp 100 2020: Här är årets 5 bästa myndigheter på nätet. Att viktig information och e-tjänster från våra myndigheter är lättillgängliga på nätet är väldigt viktigt. Här är de fem myndighetssajterna som lyckas bäst och som kvalat in på Topp100 2020

Här hittar du Skatteverkets API:er och öppna data och information om hur du kan använda dessa när du utvecklar tjänster SMHIs öppna data om väder, De medverkande ser Hack for Sweden som en fortsatt viktig mötesplats för nätverkande mellan myndigheter som arbetar med att tillgängliggöra värdefulla data och de organisationer och medborgare som är brukare av dessa data

Öppna data för ökad innovation

Öppna data Offentlig sektor producerar stora mängder data från alla sektorer i samhället t ex geografi, meteorologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap. Öppna data är digital information som fritt kan användas utan inskränkningar. Öppna data bidrar till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället oc SMTM följer arbetet med att ta fram riktlinjer för hur myndigheter ska presentera sina öppna data. Museisamlingar och myndighetsfotografier - DigitaltMuseum. Myndighetens museer (Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Järnvägsmuseet) har omfattande samlingar av föremål, fotografier och arkivalier Öppna data Information som framställs eller samlas in av myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen. Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster Myndigheten för digital förvaltning, Digg, satsar nu tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Internetstiftelsen på att få fler inom offentlig sektor att använda och tillgängliggöra öppna data

Öppna data - Wikipedi

Hack for Sweden är ett offentligt initiativ för att inspirera och visa värdet av öppna data. Det är ett regeringsuppdrag som under åren drivits av olika myndigheter och skapar i dag. Öppna data hos myndigheter. Hem Öppna data - Grundläggande kunskap och förståelse Öppna data hos myndigheter. Exempel på myndigheters data. Inte självklart att alla datakällor här kan betraktas som öppna data i sin renaste definition, utan mer information tillgänglig för vidareutnyttjande (PSI) Många typer av system/digitala tjänster som myndigheter utvecklar är relativt specifika för varje myndighet, och framförallt äldre system är ännu mindre generiska. Vi mär @michaelakerman Håller med dig att potentialen med öppna data och öppen källkod är stor.. SMHI är den huvudsakliga aktören när det kommer till att samla in meteorologiska data. Myndigheten har gradvis tillgängliggjort sina prognoser och observationer som öppna data under det gånga decenniet. Sedan 2014 har avgifter inte förekommit på data som ingår i myndigheten

Myndigheter öppnar upp för öppna data - Fastighetstidninge

 1. Idag är det majoriteten då bara kring sex procent av dem faktiskt publicerar en förteckning över sina data. Insikt: Sverige går miste om stora värden av öppna data. I praktiken är dagens PSI-lagen tandlös. I princip har myndigheter själva kunnat välja om, och hur, de ska efterleva den. Det innebär ett flertal problem
 2. Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Tanken med öppna data är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster
 3. Mycket inom öppna data i Sverige står på spel just nu. En av de viktigaste delarna är hur det nya EU-direktivet 2019/1024 om öppna data ska implementeras i svensk lag, vilket undersöks i en.
 4. Målgrupp: statliga myndigheter • ca 69% känner till skyldigheten att publicera PSI-förteckningar - ca 17% publicerar förteckningar • ca 73% ser nyttan och vinsterna med att publicera öppna data - ca 50% publicerar öppna data (flera enligt DCAT-AP) • svårigheter med att identifiera datamängder som bör göras till öppna data
 5. Öppna data Det finns en femstjärnig utvärderingsmodell för publicering av öppna data. I modellen ges stjärnor beroende på hur väl man en myndighet tillhandahåller öppna data online: 1. Den första stjärnan får myndigheten för att tillhandahålla data med en licens som möjliggör fri användning. 2
 6. Öppna data är information som görs tillgänglig utan avgift eller begränsande villkor. På de här sidorna publicerar staden data som är fri för vidareutnyttjande. Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även av till exempel företag och allmänhet för att skapa nya tjänster
 7. g Interface) så att myndigheter, företag och privatpersoner kan använda det när de bygger egna informativa applikationer

Myndigheter usla på öppna data - Computer Swede

Öppna data - Statistiska Centralbyrå

Ekonomistyrningsverkets öppna data - Ekonomistyrningsverke

Nytt projekt för att öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige 1 minute read Ett projekt för att underlätta publicering och och vidareutnyttjande av öppna data om offentlig upphandling lanseras av Open Knowledge Sweden och Myndigheten för digital förvaltning ().Detta är troligen det första projektet i Sverige som spårar och visualiserar upphandlingsmönster med aktiv. Öppna data - information tillgänglig för vidareutnyttjande Begreppet Öppna data innebär digital information som är fritt tillgänglig för vidare­utnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt DIGG- Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under Infrastrukturdepartementet. Myndigheten bildades den 1 september 2018 och har sitt säte i Sundsvall

Geoforum Sverige - Nya medlemmen MetaSolutions är experterJohan Marand

Öppna myndigheten : information och ärenden i e

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Här har vi samlat ett urval av nyckeltalen om kommunen i Kolada, för att visa vilken typ av öppna data som finns tillgänglig I denna andra workshop tittar vi på hur myndigheter kan samverka och samutveckla kring sin öppna data. DIGG kommer att ge en introduktion till området och hur de ser på behovet av samarbetsplattformar. Johan Linåker från Lunds universitet kommer ge en överblick av den aktuella forskningen Öppna data är information hos offentliga myndigheter som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla och skapa nytta för fler. Öppna data följer det s.k. PSI-direktivet från EU och PSI-lagen i Sverige. PSI står för Public Sector Information Öppna data (psidata) Öppna data är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av - så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Här hittar du Kronofogdens öppna data

Rapport, Öppna geodata från kommuner. Det nya PSI-direktivet. Det omarbetade PSI-direktivet trädde i kraft i 17 juli 2019 under titeln Direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Förändringarna är i korthet: Tillämpningsområdet utvidgas till att även omfatta vissa offentliga företag Opengov.se - samlingsplats för initiativ inom öppna data och transparens i Sverige. Här hittar du information om projekt, rapporter, aktiviteter och initiativ som hjälper dig öka insyn i offentlig sektor i Sverige. Har du tips om projekt som inte finns med här så tipsa gärna oss i Facebookgruppen, eller på Twitter DigitaltSverige.se visar öppna data om digitaliseringen av Sverige utifrån privatpersoners, företags och offentlig sektors perspektiv. Syftet med tjänsten är att genom öppna data och öppna API:er från aktuella källor visa hur digitaliseringen av Sverige kan beskrivas, mätas och följas upp på ett öppet, kontinuerligt och framtidsinriktat sätt SLU tillhandahåller öppen data för att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av miljödata i samhället. Där ingår bland annat miljödata som SLU är nationell datavärd för på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. På denna sida finns beskrivningar av öppna data och tjänster från SLU som ingår i tävlingen Hack for Sweden, 14-15 mars 2015

Skogsstyrelsen - Öppna data

Myndigheterna bakom verksamt.se - den gemensamma webbplatsen för företagsinformation och företagstjänster - vill ha din hjälp att göra livet som företagare enklare med hjälp av data. Myndigheterna har redan ett antal befintliga öppna datakällor och tillgängliggör i samband med denna utmaning ytterligare datakällor som normalt. Data är en nationell resurs för samhällets, näringslivets och den offentliga sektorns utveckling. Det är en väg till transparens, innovation och tillväxt som gynnar hela samhället som skapas av medborgarna, näringslivet och myndigheter tillsammans Öppna data om det svenska biståndet Openaid publicerar information från myndigheter och departement om det svenska biståndet i enlighet med transparensgarantin. 53,656,588,864 sek 201 Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Du får gärna ange Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data vidare, men det är inget krav

Guide ska öppna datan - Inköpsråde

Öppna data är information som tillgängliggörs utan avgifter eller villkor och får vidareutnyttjas utan restriktioner. För Transportstyrelsens del tillhandahåller vi främst öppen data i form av statistik av varierande kvalitet för de olika trafikslagen Öppna geodata, kartor och geografisk information. I tjänsten Öppna geodata kan du söka, ladda ner eller via API:er komma åt de öppna geografiska data som finns i Jönköpings kommun. Exempel på geografiska data kan vara badplatser, grundskolor, kommunstatistik inom nyckelkodsområden, naturvårdsobjekt, offentliga toaletter och parkeringsplatser

Öppen och datadriven innovation - Tillväxtverke

Svenska myndigheter ska enligt lagen publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som normalt kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande. Sådana handlingar brukar kallas för öppna data. Nedan följer en förteckning över SHK:s öppna data Öppna data och API:er SLU Artdatabanken tillgängliggör data via API:er så att myndigheter, företag, föreningar och privatpersoner på ett enkelt sätt kan visa information om arter i sin egen applikation data (information) som tillgängliggörs digitalt så att någon annan kan använda den. Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt. (Open Knowledge Foundation Vidareutnyttjande av offentlig information, en vägledning för myndigheter (PDF, nytt fönster) Öppen data ska vara Lätt att hitta. För att det ska vara enkelt att hitta de data som kommunen eller regionen tillhandahåller bör de finnas samlade i en förteckning på respektive webbplats Länkade öppna data - verksamhetsnyckeltal från Kolada.se. Sveriges Kommuner och Regioner presenterar en ny version av verktyget för publicering av länkade verksamhetsnyckeltal. Länkade öppna nyckeltal. Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se

Öppna data Statskontore

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar Att Öppna data skulle stärka demokratin är dock tveksamt. EU: utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Öppna data handlar alltså om näringspolitik och inte om demokrati Den 21 februari lanserade VINNOVA webbplatsen PSIdatakollen.se, där det går att se i vilken grad svenska myndigheter följer E-delegationens riktlinjer om öppna data. Det handlar om att göra offentlig information mer tillgänglig. Hittills är det bara ett 20-tal av Sveriges fler än 600 myndigheter som fått godkänt Kulturresan - Intro till öppna data inkl. vad som händer nationellt inom området Information om vår regionala öppna data-samverkan i Västra Götaland Genomgång av process för att genomföra öppna data inkl. praktisk demo Information om planen framåt Förkunskaper: EU:s film om öppna data: Explore Open Data

Svårt för utvecklare att använda myndigheters öppna data

Enligt Joakim Jardenberg, Helsingborgs stads internetchef, så kan öppna data ge oss svar på frågor vi inte ännu visste att vi skulle ställa. Han anser att öppna data är den nya tolkningen av offentlighetsprincipen, och att det är dags för myndigheterna att inse att data insamlade för offentliga medel är allas data I april samlade Hack for Sweden över 200 deltagare för att under ett 48 timmar långt hackathon skapa nya affärsmöjligheter och tillämpningar av öppna data. Materialet kom från 30 svenska myndigheter Myndigheten för digital förvaltning (DIGG eller digitaliseringsmyndigheten) är en svensk förvaltningsmyndighet i Sundsvall med uppgift att stödja, samordna och följa upp digitalisering inom svensk offentlig förvaltning.Myndigheten inrättades av regeringen Löfven I den 1 september 2018 i syfte att minska fragmenteringen av styrningen av svensk digital förvaltning, och invigdes den 3.

Öppna geodata för myndighets- och kommunkonto

Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt Mer tillgängliga data från SMHI. SMHI har varit med sedan starten år 2014 och har varit projektledande myndighet år 2016 och 2017 för Hack for Sweden. Genom åren har tävlande använt SMHIs öppna data, till exempel meteorologisk prognosdata. SMHI har en stor mängd öppna data Riksarkivet har sedan den 1 juli 2016 haft i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter för vidareutnyttjande. Riksarkivet lämnar idag sin slutrapport över arbetet. Uppdraget går över till den nya myndigheten Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) från och med den 1 september 2018. Riksarkivarie Karin Åström Iko.

Öppen data blir till lätthanterlig app | SVT NyheterMyndigheterna vill bjuda på sina data - Internetworld

Inget för data med hög säkerhetsklass. Den bilden delas inte nödvändigtvis av myndigheterna själva. E-sam, ett samverkansprogram bestående av 27 myndigheter och SKR, Sveriges kommuner och regioner, menar att offentliga organisationer måste vara noggranna när de väljer vilken typ av data som läggs i publika moln Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Till exempel kan du utveckla en mobilapplikation som bygger på informationen. När du använder Uppsala kommuns data i kommersiella sammanhang måste du ange Uppsala kommun som källa (CC-BY) Öppna data. Information tillgänglig för vidareutnyttjande. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar

 • Cappuccino latte.
 • Svenska spioner kalla kriget.
 • Socialpsykologiska teorier och tillämpning.
 • Saker att göra i bratislava.
 • Sebastian siemiatkowski flashback.
 • Fiskmås fakta.
 • Data wallet.
 • Sibylla halloumi.
 • Danny saucedo duett.
 • Visum panama.
 • Kocklandslaget recept.
 • Iphone gamla sms försvinner.
 • Peltor ws litecom plus.
 • Tjejen är gravid.
 • Dingo vortrag englisch.
 • Stark chilisås.
 • Guldklockor dam.
 • Matfotografering utrustning.
 • Förskola lindsdal.
 • Återvinningscentral vålberg.
 • Verb som styr dativ tyska.
 • Boeing 787 8 air india.
 • Facebook analytics.
 • Kbt.
 • B9 vitamin mat.
 • Tui kontakt chat.
 • Hasselblad x1d spec.
 • Lehrstellen 2017.
 • Färdknäppen vecka 40.
 • Shpock logga in.
 • Aa mölndal.
 • Rom klädsel.
 • Hur många föddes 1998.
 • Installera eduroam gu.
 • Top model målarbok.
 • Ninja warrior record time.
 • Köksfläkt.
 • Änder bilder.
 • Sommarjobb lön 17 år 2017.
 • Cls 2018.
 • Selbstständig kein einkommen.