Home

Rfsu information till nyanlända

RFSU Graviditetstes

 1. Alltid Fri & Diskret Frakt! RFSU Graviditetstest skickas idag
 2. Stöd oss. Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Men det går, och RFSU vet hur man gör. Var med du också! Det finns flera sätt att vara med i kampen för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, välj det sätt som passar dig bäst
 3. För många unga nyanlända är det vanligt att en träff med RFSU är deras första möte med sexualupplysande samtal, då de tidigare av olika anledningar inte fått tillgång till sexualupplysning, varken i skola eller i ursprungsland
 4. Här finns bland annat tips och råd om vad som kan vara bra att tänka på när man ska hålla i sexualupplysning med unga nyanlända, på hvb-hem eller i skolan. RFSU har tryckta metodmaterial som Sexualundervisning på lättare svenska och webbaserat material
 5. För ett år sedan berättade Världen idag om RFSU:s explicita sexualupplysningsmaterial till nyanlända. Risk för att segregationen ökar, sade kritiker och menade att materialet kan ge sken av att det inte finns några gränser gällande sexualitet i Sverige, och därmed kan leda till att män från patriarkala kulturer blir ännu mer kontrollerande än de var i sina hemländer
 6. Med anledning av att RFSL fått frågor kring broschyren Information om sexuell hälsa för nyanlända hbtq-personer vill vi ge några svar på vanliga funderingar. RFSL har tagit fram en broschyr för nyanlända hbtq-personer och den finns tillgänglig på svenska och engelska och distribueras genom RFSL:s avdelningar runt om i landet
 7. RFSU ska ge sexualupplysning för unga nyanlända. Det är ett nytt projekt som riktar sig både till nyanlända och till personal och människor som möter..

rfsu 203 srhr 105 sexualupplysning 99 kristina ljungros 88 sex och samlevnad 70 abort 61 Preventivmedel 51 maria andersson 41 barnvagnsmarschen 26 sexpodden 25 pelle ullholm 15 mödradödlighet 8. En som är kritisk till RFSL:s och RFSU:s material till nyanlända är debattören Nasrin Sjögren, som själv har rötter i Iran. - Det är häpnadsväckande perverterat! Vad människor gör privat i det avskilda är upp till dem själva - men att ta fram ett material med ett sådant grovt och pornografiskt bildspråk är provocerande

RFSU:s sexualupplysning på HVB-hem har lett till ökat ansvar för sin egen och andras hälsa bland ungdomar. Det framkommer i en rapport från företaget Splitvision som Länsstyrelsen i Stockholm har beställt. Ungdomarna beskriver i rapporten att de har fått ökad kunskap om kroppen, preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar, kunskap om lagar samt ökad kunskap om ja- och nej. För allas rätt till sin egen kropp! RFSU har jobbat med internationella frågor sedan 1950-talet. RFSU i världen. Tillsammans med organisationer i Asien, Afrika och Latinamerika kämpar vi för rätten till säkra aborter och bra sexualundervisning Den ideologi som RFSU sprider riskerar att skapa fysisk och psykisk ohälsa bland nyanlända. Det menar Therése Ewert, från Nätverket för samlevnad och sexualitet, apropå kritiken mot RFSU:s och RFSL:s material till nyanlända. - Vi behöver alla vara med och ta ansvar för vilken bild vi förmedlar, säger hon

RFSU-material RFSU

RFSU och UR med stöd av Allmänna Arvsfonden. A classic hand-drawn film that is based on teenagers' own questions. The film was designed to be used in sexual education programs in middle schools. The film is produced by RFSU and UR, with support from The Swedish Inheritance Fund Commission (Allmänna Arvsfonden) RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell medlemsorganisation som bland annat arbetar mycket mot målgruppen kvinnor med migrationserfarenhet och nyanlända. På uppdrag av regeringen översätter och förenklar RFSU material om sexualitet och hälsa Många nyanlända kommer från samhällen med strikta värderingar kring sexualitet. Nu ger regeringen 3,7 miljoner kronor till RFSU för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan samt sprida information till målgruppen RFSU: Välkommen utbildningssatsning för unga nyanlända. Facebook. LinkedIn. är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv RFSU, som utbildat nyanlända i sex och samlevnad under många år, hävdade å sin sida att alla unga behöver kunskap. - Det är en mänsklig rättighet att få information om sex och samlevnad, konstaterar Kerstin Isaxon. Magnus Jansson är boendechef på Vallentuna ungdomsboende (HVB)

I höst storsatsar RFSU på ämnet sexualitet och migration och träffar unga nyanlända från norr till söder för att prata om sex

RFSU AB Sexualpolitik Spel Translated publications Hem / Spel; MENY. Aktuellt och kampanjer Fakta Filmer Memoryt består av en ask, 17 bilder i dublett, samt spelinstruktioner och tips för diskussionen till samtalsledaren RFSU Stockholms sexualupplysning till nyanlända hyllas av oberoende granskare Pressmeddelande • Dec 28, 2016 08:30 CET Linus Lundby och Kerstin Isaxon Pengar till RFSU för sexualupplysning på olika språk tor, aug 03, 2017 11:00 CET. Regeringen har beslutat att RFSU får 3 784 000 kronor för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan hos nyanlända kvinnor samt för att sprida kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter till samma målgrupp

RFSU har jobbat både direkt med målgruppen och de som möter nyanlända, till exempel barnmorskor, SFI och skolpersonal, för att sprida materialet. Även till män - Det är väldigt olika vilken kunskap olika grupper har men vi ser också att det är ganska lika vilken information man efterfrågar Många nyanlända kommer från länder med en annan syn på sex och samlevnad än Sverige. Nu ger regeringen ytterligare 3,7 miljoner kronor till RFSU för sexualupplysning riktad till den gruppen.

Material från RFSU för sexualundervisning på SFI eller språkintroduktion för nyanlända elever RFSU AB erbjuder produkter inom sex, samlevnad, kropp, välbefinnande - för ett mer lustfyllt och säkert sexliv och en bättre livskvalitet. Köp produkter från RFSU och du bidrar till att sprida information som förbättrar människors liv

RFSU:s sexualpolitiskt sakkunniga har författat det här faktabladet om betydelsen av preventivmedel. Att en kvinna får bestämma när, om och med vem hon ska ha barn med är en grundläggande förutsättning för att minska fattigdomen i samhället Bosättning av nyanlända personer. För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna Ämneslärarnas kompetens i att undervisa nyanlända elever är en avgörande faktor för skolframgång. Samverkan mellan ämneslärare och studiehandledare ökar förutsättningarna för elevens möjlighet att prestera väl

För unga nyanlända på HVB-hem RFSU

Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dir. 2020:95 Utökning av och förlängd tid för uppdraget. 07 oktober 2020 · Kommittédirektiv , Rättsliga dokument från Arbetsmarknadsdepartementet , Regeringe Utökad rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever som tagits emot i högstadiet. Extra anpassningar och särskilt stöd. Källor: 3 kapitlet 5-12, 12 g-i §§ skollagen, 9 kapitlet 4 a § skolförordningen, proposition 2014/15:45, Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång sidan 48-50 Nyanlända och flerspråkiga elever kan ha behov av att kombinera studier i sfi eller svenska som andraspråk med andra kurser inom vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen Kartläggning av nyanlända vuxnas litteracitet Till toppen. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål

Transformering - information och stöd. Detaljerad information om könsbekräftande vård. Alla transpersoner som behöver vård ska få det - RFSL kommenterar Uppdrag granskning. Ekonomisk kompensation till tvångssteriliserade. Bakgrund till tvångssteriliseringarna och RFSL:s arbete. Personliga berättelser, tvångssteriliseringa Organisering av nyanländas utbildning ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet, så att huvudman och skolenhet följer upp och analyserar resultat och verksamhet. En tydlig roll- och ansvarsfördelning i hela styrkedjan är viktig för det fortsatta arbetet Besök Expressen.se för alla de senaste nyheterna och tv-klippen om RFSU

Översättning av informationstexter till nyanlända. Där får du all nödvändig information om hur de olika stegen går till, vilket filformat som passar bäst, Läs mer om våra översättningar för Ronald McDonald Hus, RFSU, Göteborgs rättighetscenter och TCO till bland annat arabiska, dari, kurmanji,. Information för nyanlända. Resa med funktionsnedsättning. Bilstöd, körkort och pakeringstillstånd. Båt, flyg och tåg. (RFSU) är en ideell Informationen handlar till exempel om könsutredning och hur en sådan utredning går till

Sexualupplysning på lättare svenska RFSU

INTEGRATION. Regeringen lägger 3,7 miljoner kronor på att få Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) att utbilda nyanlända kvinnor om hur vi ser på sex och samlevnad i Sverige. Man ska även sprida kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter till gruppen samt utbilda tolkar. RFSU har länge getts förtroende att upplysa barn och ungdomar om sex [ 3,7 miljoner till RFSU för sexualupplysning på olika språk Publicerad 03 maj 2018 Regeringen har beviljat Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) 3 755 000 kronor för att förbättra den sexuella och reproduktiva hälsan hos kvinnor som migrerat till Sverige Just tillgången till bostäder är i allmänhet bättre i mindre kommuner än i exempelvis storstadsområden. I rapporten Så flyttar nyanlända flyktingar under de första åren i Sverige finns mer information om flyktingarna eller anhöriga till flykting som togs emot i en svensk kommun perioden 2016-2019. Fakta: Kommunmottagn När du köper RFSU:s produkter är du med och bidrar till fortsatt förändring av människors liv. Överskottet från försäljningen av alla produkter går nämligen tillbaka till Riksförbundet för sexuell upplysning och pengarna används där till att sprida information om sex och samlevnadsfrågor både lokalt och internationellt RFSU:s ideologi kan skapa ohälsa bland nyanlända Den ideologi som RFSU sprider riskerar att skapa fysisk och psykisk ohälsa bland nyanlända. Det menar Therése Ewert, från Nätverket för samlevnad och sexualitet, apropå kritiken mot RFSU:s och RFSL:s material till nyanlända

Introduktion till ämnesområdet sex- och samlevnad. Många lärare använder undervisningsmaterial från olika webbsidor. Till exempel har UMO, Youmo, RFSU och 1177 texter, bilder, Filmerna bygger på intervjustudier med unga nyanlända och handlar om om deras önskemål och behov av information kring sexuell hälsa och sexualupplysning 1745! Så många nyanlända unga fick sexualundervisning av oss förra året. Vahid Shafaepour från Afghanistan berättar vad han tyckte om våra pass. Vill du.. Välkommen till RFSU:s materialbutik! Här kan du beställa RFSU:s eget material. Rapporter, handledningar, faktaskrifter och praktikor. OBS! Du behöver inte logga in för att beställa. Skapar du ett nytt konto sparas dina adressuppgifter till nästa gång

Minister: Låg risk med RFSU-info till nyanlända

Bättre information om hälsa till nyanlända unga Det behövs mer information om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och ungdomar, anser regeringen. Regeringen har därför gett ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att ta fram en digital plattform med information på olika språk We Are Survivors är ett initiativ av RFSL Dalarna och Hiv-Sverige för att få nyanlända migranter att våga hiv-testa sig. Välkommen ut! Med kampanjen Välkommen ut ville vi öka förståelsen för hbtq-personers liv och få fler att besöka RFSLs aktiviteter och på så sätt träffa andra i samma situation Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan Elise Ottesen-Jensen grundade RFSU år 1933 och är det fortfarande. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt RFSU:s familjerådgivning välkomnar alla som fyllt 18 år och som lever som par eller i andra familjeformer. Du kan också komma hit tillsammans med någon annan närstående, till exempel en förälder. Särskild kompetens. Här finns särskild kompetens på det sexologiska området

RFSL:s broschyr nyanlända - RFSL : RFS

till asylsökande och nyanlända är inte nya, men omfattningen av dem ökade • nationellt samordna information till och om berörda grupper beroendevård) samt RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning). Kvantitativt underlag för vårdkonsumtio Allt från grundläggande insatser som kommer alla asylsökande och nyanlända till del, till behandlingar i den specialiserade psykiatrin. Målet med Hälsa i Sverige är att ge regioner effektiva verktyg för att utbilda all personal som kan vara med och bidra till en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända

RFSU erbjuder sexualupplysning för unga nyanlända - RFSU

Nyanlända. Stockholm Stad - Vägen in i samhället. Information Sverige - Länstyrelsens webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Här får du som är nyinflyttad till Stockholm samhällsinformation på andra språk än svenska Om projektet. Projektets syfte är att förbättra unga nyanländas sexuella hälsa och kunskap om sina sexuella rättigheter. Målet är att målgruppen (15-25 år) ska ha ökad kunskap samt reflekterat och fått en djupare förståelse kring normer kopplat till sexualitet och relationer Satsning: Sexualupplysning för nyanlända. Många nyanlända kommer från länder med en annan syn på sex och samlevnad än Sverige. Nu ger regeringen 3,7 miljoner kronor till RFSU för sexualupplysning riktad mot den gruppen. - Oerhört angeläget, säger socialminister Annika Strandhäll (S)

Nyanlända kvinnor ska lära sig sina sexuella rättigheter i Sverige - 3,7 miljoner till RFSU. Nyheter. Publicerad: 2018-05-16 11:13. Foto: Fredrik Sandberg/TT Många nyanlända kommer från länder med en annan syn på sex och samlevnad än Sverige. Nu ger regeringen 3,7 miljoner kronor till RFSU för sexualupplysning riktad mot den gruppen. - Oerhört angeläget, säger socialminister Annika Strandhäll (S)

RFSU - nödvändigt och kul. RFSU har blivit ett känt namn i alla åldrar över hela Sverige, med god anledning. Deras stora utbud av sexleksaker, kondomer och annat har något som passar de allra flesta. RFSU - en lång historia. RFSU, Riksförbundet För Sexuell Upplysning, startades år 1933 av Elise Ottesen-Jensen Här kan samtliga RFSU:s medlemmar nominera kandidater till den kommande förbundsstyrelsen (mandatperiod 2021-2023), valberedning och verskamhetsrevisorer. Nedan finns information om valberedningens arbete, vilka behov som finns i förbundsstyrelsen samt information om viktiga datum som sista dag för nominering Information till rektorer och lärare om kartläggnings materialet och bedömning av nyanlända elevers kunskaper Steg 1 Steg 2 Steg 3 Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Steg 2 Numeracitet Rektorns Elevens beslut kunskaper Steg 1 Språk och erfaren-heter Steg 2 Litteracitet Elevens ålder Elevens personliga förhållanden i övrigt. Information till projektägare med anledning av RFSU Stockholm beviljades 500 000 kronor för insatsen Samtalsträffar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för asylsökande som syftar till att asylsökande ska erbjudas samtalsträffar om För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på. Lite mer information om dokumentationen; Rektor ansvarar för att beslut om insatser för nyanlända dokumenteras, så att insatserna ska kunna utvärderas. Eleven ska t.ex. inte gå längre tid eller i fler ämnen inom förberedelseklassen än vad eleven behöver. Det är inte reglerat hur rektor ska dokumentera insatser för nyanlända

Alla nyanlända förskolebarn och grundskole- och gymnasieelever ska anmälas till LundaVälkomsten. Här kartläggs barnens bakgrundskunskaper och de får, tillsammans med sina vårdnadshavare, information om och en introduktion till den svenska skolan Kartläggning av information till nyanlända 2020-03-04 / i Integration Pågående / av Teresa Brandell. Inom fokusområdet integration arbetar FoU Nordost med att undersöka socialtjänstens arbete med att informera nyanlända i nordostkommunerna

De har ofta aktiviteter för nyanlända ungdomar. Ungdomarna samlas tillsammans med en ledare för att till exempel gå på bio, testa någon sport eller gå på teater. IM, Individuell människohjälp är en internationell organisation men arbetar också i Sverige. Där handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället Teckna-projektet är ett Arvsfondsprojekt som ska ta fram material för sexualupplysning på teckenspråk, samt utbilda teckenspråkiga informatörer. Projektet Teckna sex drivs av FSU Stockholm. Det är ett treårigt, Arvsfondsfinansierat projekt, som utvecklar material för sexualupplysning på teckenspråk, samt utbildar teckenspråkiga informatörer Den som inte klarar sig på studieförmåner är normalt skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL. Om det finns godtagbara skäl kan det finnas rätt till försörjningsstöd även om man inte står till arbetsmarknadens förfogande. Enligt förarbeten till SoL (prop. 2015/16:136 s Information till nyanlända elever Ett fel har inträffat, försök igen senare. Nyanlända elever och föräldrar eller vårdnadshavare behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Skolverket har tagit fram information för dig som ska kunna ge en grundläggande bild av svenska skolan..

Nyanlända får mer sexualupplysning. Många nyanlända kommer från länder med en annan syn på sex och samlevnad än Sverige. Nu ger regeringen 3,7 miljoner kronor till RFSU för sexualupplysning riktad mot den gruppen. Syftet med satsningen är att sprida kunskap om sexuella och reproduktiva rä Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, röst med mera. Könsbekräftande behandling. Den numera etablerade termen för det som tidigare benämndes som könsbyte eller könskorrigering. För att få rätt till könsbekräftande vård i Sverige idag krävs en könsdysfori-diagnos Nyanlända elever i skolan. Här får du som arbetar i skolan information som rör nyanlända elevers skolgång. Gå till webbplatsen. Perrongen. Hos Perrongen får nyanlända föräldrar, barn och ungdomar information om den svenska skolan och förbereds inför skolstarten. Läs mer om Perronge Efter gårdagens drunkningsolycka i Bålsta vill Livräddningssällskapet se bättre information till nyanlända om farorna med vatten Regeringen skjuter till pengar till RFSU. Expressen - 14 jul 17 kl. 08:44 Det la Johanna Möller alla pengar på. Johanna Möller satte sprätt på pengar och köpte bland annat en foodtruck för 240 000 kronor till maken Aki Paasila, och förde även över flera hundra tusen kronor i kontanter till honom, har hon berättat.Pojkvännen Mohammad Rajabi fick ett lyxliv präglat av märkeskläder. RFSU har jobbat i decennier för att sexualundervisning ska bli ett obligatoriskt ämne i lärarutbildningen. Sexualundervisningen har en central roll i att främja ungas sexuella hälsa, förebygga övergrepp, och ta oss närmare ett jämställt samhälle. Alla unga har rätt till kunskap om sin egen kropp, sexualitet och identitet

 • Marshall högtalare.
 • Steam hotel after work.
 • Gehalt softwareentwickler österreich 2017.
 • Nyårsfirande i fort lauderdale.
 • Feuerwerk kaufen wien.
 • Hur bakar man tårta i sims 4.
 • Rassekatze ohne stammbaum.
 • Valand kulturkalaset.
 • Bellmans epistlar.
 • Cappuccino latte.
 • Rondo hösten 2018.
 • Narcissism orsak.
 • Hutchinson gilfords syndrom.
 • Enkel nyårsbuffe.
 • Wiesbaden single party.
 • Tucson arizona väder.
 • Receptbank storkök.
 • Fyrverkerier göteborg köpa.
 • Giovanni d'ettorre.
 • Vad kostar en konstgräsplan.
 • Aik fotboll a laget.
 • Die wilden 70er staffel 8.
 • Dedicera synonym.
 • Prinz edward und sophie geschieden.
 • Stora bowie knivar.
 • Yoga socks.
 • Sara mohammad aftonbladet.
 • Skatt husbil 2017.
 • Linn ullmans make.
 • Katt ramsor.
 • Lb3.
 • Vad händer om två arter har samma ekologiska nisch?.
 • Ludor mammas pojkar.
 • Wie funktioniert knuddels.
 • Par i kungar rollista.
 • Fönsterfilm clas ohlson.
 • Annorlunda sallad.
 • Vertellis game.
 • Fotocell givare.
 • Brottsplats sverige 1996.
 • Resa till japan pris.