Home

Radioaktivt grundämne berzelius

Berzelius upptäckte flera grundämnen: cerium (1803), selen (1818), kisel och zirkonium (1824) samt torium (1828). Hans elektrokemiska teori gick ut på att olika ämnens benägenhet att ingå förening med varandra är av elektrisk natur. Berzelius blev Vetenskapsakademiens sekreterare 1818 och ledamot av Svenska Akademien 1837 Lista över grundämnen — Atomära egenskaper · Elasticitet · Elektriska egenskaper · Elektronaffinitet · Elektronkonfiguration · Elektronegativitet · Förekomst (i människor) · Goldschmidtklassifikation · Hårdhet · Jonisationspotential · Kristallstruktur · Kärnstabilitet · Ljudhastighet · Magnetism · Maximumvalens · Namnetymologi · Oxidationstillstånd · Produktion. Torium, ett radioaktivt grundämne som kan användas som kärnbränsle i kärnkraftverk, skickades till Berzelius av en norsk mineralog, vars son hade hittat en svart mineral i Norge som han inte kunde identifiera. Berzelius namngav detta grundämne efter åskguden Tor Jöns Jacob Berzelius upptäckte flera grundämnen, beräknade atomvikterna för nästan alla då kända grundämnen och införde ett nytt teckenspråk för kemi. Med andra tillfälligheter i livet skulle Berzelius förmodligen aldrig blivit Berzelius, dvs den store kemisten

Världen har fått fyra nya grundämnen godkända i det periodiska systemet. Bland annat har en grupp japanska forskare fått rätten att namnge det 113:e elementet som därmed blir det allra första som döps av asiatiska forskare Ett radioaktivt grundämne (även radioelement) är ett grundämne där alla isotoper är radioaktiva. I praktiken används termen även ibland generellt om naturligt förekommande grundämnen, med minst en naturligt förekommande radioaktiv isotop. [a] Dessutom är alla grundämnen som har syntetiserats radioaktiva Som ni kanske noterar i listan nedanför över upptäckare så står Jöns Jacob Berzelius för en hel del ämnen. Denna fantastiska kemist var även upphovsmannen makom de kemiska beteckningarna som vi använder i det periodiska systemet; tex Fe för Järn. Lista på grundämnen som har svenska upptäckare: Kobolt - Upptäckt av Georg Brandt

Berzelius - Berzeliusdagarn

Torium tillhör ämnesklassen aktinoider och är silvrigt vit till utseende. Densiteten är 11724 kg/m3. Tecken: Th Kokpunkt: 4788 Smältpunkt: 1755 Engelska: Thorium Torium är ett radioaktivt grundämne som har fått sitt namn efter åskguden Tor Det tyngsta naturliga grundämnet, uran-238, är radioaktivt och sönderfaller genom en kedjereaktion med många steg. De stora alfapartiklarna bromsas lätt av huden, men om strålningen når in i kroppen via mat eller inandning är den extremt skadlig. Det kan stoppa alfastrålar: människohud. 2

Vi malde dem till pulver, som vi lade på kondensatorplattan. Men elektrometern gav bara utslag för prov innehållande uran. Och för ett grundämne till. Vilket då? Torium. Intressant, säger jag. Torium upptäcktes ju av Jöns Jacob Berzelius. 1828, om jag inte minns fel. Så torium är alltså radioaktivt? Ja Han upptäckte också grundämnena selen, litium och torium. Dagens sätt att skriva kemiska symboler och formler, där ett grundämne betecknas med en eller två bokstäver, är också ett verk av Berzelius. Han gifte sig sent, 1835 , med Johanna Elisabeth Poppius, men fick inga barn Ny kunskap om världens mest sällsynta grundämne mån, okt 19, 2020 07:30 CET. En ny studie i högt rankade Nature Communications förmedlar betydelsefull kunskap om det radioaktiva grundämnet astat, ett av världens mest sällsynta ämne.. Det finns bara 70 mg astat i jordskorpan, så ämnet är extremt ovanligt Konstgjort grundämne ska stråla sönder cancer i äggstockarna 4 oktober 2019. Ett mycket ovanligt radioaktivt grundämne ska prövas för att stråla bort cancer i äggstockarna. Kemisten Emma Aneheim och hennes forskarkollegor hoppas på att kunna rikta behandlingen mot tumörer som är så små att läkarna inte kan upptäcka dem Ta grundämnet kol, som du bland annat hittar i blyertspennor. Stiftet i blyertspennan består till största delen av kol. Nästan alla kolatomerna i stiftet har sex neutroner. Sex protoner och sex neutroner, det blir tolv kärnpartiklar totalt. Därför heter isotopen kol-12. Den skrivs så här: 12

Grundämnen med atomnummer 58 till 71 (lantaniderna) och 90 till 103 (aktiniderna) intar särställningar. Av de så kallade transuranerna, ämnen med atomnummer högre än 92, har flertalet skapats i laboratorier. Våren 1995 påvisades grundämne 110. Jöns Jacob Berzelius Föddes 1779, dog 1848 Torium är ett radioaktivt grundämne och tillhör aktiniderna. 88 relationer. Kommunikation . Ladda ner Unionpedia på din Android™-enhet! Installera Jöns Jacob Berzelius, av sig själv och sin samtid kallad Jacob Berzelius, född 20 augusti 1779 i Väversunda sörgård i Väversunda,.

Lista över grundämnen - Wikipedi

Berzelius skrivbord utställt på Stockholms gamla observatorium. Jöns Jacob Berzelius, av sig själv och sin samtid kallad Jacob Berzelius, Radium är ett radioaktivt grundämne med atomnummer 88 och kemiskt tecken Ra, och tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller Grundämnen Blyfärg Plast & Polymer Mark & Jord Försörjningskedjan Konst & Arkeometri Kvicksilver Grundämnen Geokemisk provning och kartläggning, Prospektering, Gruvdrift Provtagning Blyfärg Vårat analysområde sträcker sig från svavel till uran. Bly (Pb) är en tungmetall som vid exponering ger symtom som bl.a. huvudvärk, irritation och kräkning, för att i ett längre perspektiv. Användningsområden. Den naturligt förekommande toriumisotopen 232 Th är fertil och kan transmuteras till uranisotopen 233 U, vilken kan användas för att driva kedjereaktioner i kärnkraftverk.Torium har använts som bränsle i forskningsreaktorer men också i kraftproducerande reaktorer. Tidigare har forskning mest gjorts i Tyskland och USA men idag forskas det också i Norge [2], Indien. Berzelius skrivbord utställt på Stockholms gamla observatorium. Jöns Jacob Berzelius, av sig själv och sin samtid kallad Jacob Berzelius, född 20 augusti 1779 i Väversunda sörgård i Väversunda, Torium är ett radioaktivt grundämne och tillhör aktiniderna. Ny!! En ny studie i tidskiften Nature Communications förmedlar betydelsefull kunskap om det radioaktiva grundämnet astat, ett av världens mest sällsynta ämne. Det skriver Göteborgs universitet. Det finns bara 70 mg astat i jordskorpan, så ämnet är extremt ovanligt. Men nu har forskare vid Göteborgs universitet lyckats tillverka negativa joner av astat i partikelacceleratorn på.

Radioaktiva grundämnen. periodiska systemet; Man brukar göra en flik ut från resten av periodiska systemet för två typer av grundämnen för att systemet ska bli mer överskådligt. Den första (25 av 173 ord Torium grundämne. Klicka på något grundämne i det periodiska systemet för att läsa och lära dig mer Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser Materialprov Asbest Förklaring av.

Den svenska kemins fader Nordfront

 1. Ett radioaktivt grundämne sönderfaller i en hastighet som är unik för just den isotopen. Begreppet halveringstid används för att kunna jämföra hastigheten i olika sönderfall. Halveringstid mäter hur lång tid det tar för att hälften av ett ursprungligt ämne ska sönderfalla. Till exempel har uran halveringstiden 4,5 miljarder år
 2. Aktinium är ett radioaktivt grundämne som skapas vid sönderfall från torium eller uran. Aktinium används även inom forskning för att ta fram medicin som motverkar eller botar cancer. I det fallet så använder man isotopen aktinium-225. Man kan också använda aktinium för att producera neutroner
 3. Start studying Kemi 1 Prov. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Jöns Jacob Berzelius - bgf

Världens fyra nya radioaktiva grundämnen i periodiska systeme

Radium är ett radioaktivt grundämne. I uranmalmer så förekommer radium. Men först sönderfaller uranet till torium som sedan sönderfaller till radium. Världsproduktionen av radium är endast ca 30 gram. Radium används inte så ofta idag. Cesium och kobolt har lika bra radioaktiva egenskaper men är lättare och säkrare att hantera Fakta grundämnet Astat. Astat är ett halvmetalliskt radioaktivt grundämne som tillhör gruppen halogener. Astats enda naturligt förekommande isotop är radioaktiv, med kort halveringstid på 8. Kisel (Si) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 14 och atommassa 28,0855 u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Kisel och läs vilka kemiska egenskaper Kisel (Si) har, såsom t.ex. smältpunkt och kokpunkt. Se vilken ämnesklass Kisel tillhör

Berzelius skrivbord utställt på Stockholms gamla observatorium. Jöns Jacob Berzelius, av sig själv och sin samtid kallad Jacob Berzelius, född 20 augusti 1779 i Väversunda sörgård i Väversunda, död 7 augusti 1848 i Stockholm, var en svensk friherre, kemist och naturforskare, som har fått epitetet Den svenska kemins fader. 75 relationer Radioaktivt ämne har läckt ut vid Outokumpus fabrik i Torne Americium är ett radioaktivt grundämne som används till exempel i marktäthetsmätare samt i industriella mätinstrument Bor (B) har atomnummer 5 i det periodiska systemet och tillhör ämnesklassen halvmetaller. Här kan ni läsa, och lära er mer, om detta ämne

Radioaktivt grundämne - Wikipedi

Vid forskningscentret RIKEN i Japan har man nu lyckats framställa atomer av grundämne 113 med så tillförlitliga data att man med stor sannolikhet kommer att få döpa grundämnet Grundämne är en substans där alla atomer har samma antal protoner i atomkärnan. Några vanliga exempel på grundämnen är väte, eller vid radioaktivt sönderfall av än tyngre ämnen som uppstått vid sådana. Grundämnen tyngre än järn skapas endast vid supernovaexplosioner. Relaterade frågor Radioaktivt sönderfall kan producera olika isotoper av samma grundämne eller en lättare element. När termen kemiskt element används, kan det hänvisa till en enda atom i nämnda atom eller något rent ämne bestående endast av den typen av järn Start studying Naturkunskap 2 - Kemi del 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Svenska upptäckare av Grundämnen - Periodiska Systeme

Oganesson (Og) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 118 och atommassa 294 u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Oganesson och läs vilka kemiska egenskaper Oganesson (Og) har, såsom t.ex. smältpunkt och kokpunkt. Se vilken ämnesklass Oganesson tillhör Ett grundämne består av samma atomsort, Efter det började mängder av kemister leta efter grundämnen eller atomslag men svensken Berzelius intog en tät plats när han införde 1810 det moderna kemiska beteckningssystemet där grundämnet eller atomen betecknades med första eller andra bokstaven från sitt latinska namn Namn: Astat - efter grekiskans astatos (instabil) Atomnummer: 85 Kemisk symbol: At Astat är ett närmast spöklikt grundämne. Det är extremt sällsynt - forskare har beräknat att det aldrig någonsin finns mer än 30 g av det i jordskorpan, det är extremt radioaktivt, och så instabilt att det aldrig har lyckats produceras tillräckligt för att man ska ha kunnat se det med blotta ögat 1. Daltons AtomteoriI början av 1800-talet lade engelsmannen John Dalton (1766-1844) fram sin idé om att materia är uppbyggd av atomer. Alla atomer av ett grundämne är identiska, menade han, och de kombineras alltid i bestämda proportioner när de förenas till nya ämnen.2. ExperimentalistenNär den svenske kemisten Jacob Berzelius (1779-1848) läste om Daltons atomteori tog ha Titan (Ti) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 22 och atommassa 47,867 u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Titan och läs vilka kemiska egenskaper Titan (Ti) har, såsom t.ex. smältpunkt och kokpunkt. Se vilken ämnesklass Titan tillhör

Video: Kategori:Radioaktiva grundämnen - Wikipedi

Grundämne - Wikipedi

Fakta om radioaktivt grundämne Seaborgium. Seaborgium kan tillverkas genom att smälta samman kärnor av två atomer eller som en sönderfallsprodukt av tyngre grundämnen. Det har observerats från sönderfallet av Lv-291, Fl-287, C n 283, Fl-285, HS-271, HS-270, C n 277, Ds-273, HS-269, Ds-271, HS- 267, Ds-270,. Grundämnen har olika egenskaper till exempel storlek, vikt m.m. Grundämnena är indelade i grupperna : metaller, halvmetaller och ickemetaller. De flesta grundämnen tillhör gruppen metaller (80%). För att få kalla sig metall måste grundämnet leda ström och värme, glänsa och kunna smidas Färgen, som innehöll dödliga halter radium, ett radioaktivt grundämne, förgiftade dessa unga kvinnor svårt. Radiumflickorna fick problem med tumörer,.

I naturen finns det ungefär 90 olika grundämnen, men forskare har framställt (12 av 53 ord) Fritt eller i förening. Det vanligaste är att grundämnena finns i kemiska föreningar. Till exempel (11 av 67 ord Bor (B) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 5 och atommassa 10,811 u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Bor och läs vilka kemiska egenskaper Bor (B) har, såsom t.ex. smältpunkt och kokpunkt. Se vilken ämnesklass Bor tillhör

Kemisten Jöns Jacob Berzelius upptäcker grundämnet torium. Kung Karl XIV Johan anbefaller växelundervisning i de svenska Lista över grundämnen. Torium. 90. 232,0381. 11,72. 1750. 4787. 1829. Berzelius Ti. Titan. Radioaktivt sönderfall ger gammastrålning. Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) var en av Sveriges mest inflytelserika forskare genom tiderna. Han var professor i medicin och farmaci vid Karolinska Institutet och ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien. Mest känd är han för att ha infört atomvikterna i kemin och för upptäckten av grundämnena selen, kisel, cerium och torium Jacob är främst känd för att ha gett grundämnena en- eller tvåbokstavsbeteckningar. Han upptäckte även grundämnena kisel, selen, cerium och torium. Han gav 1818 ut en atomviktstabell med 45 av de då 49 kända grundämnena - den kompletterades 1826 och används i princip oförändrad än i dag. Berzelius gravsten finns på Solna.

Nya grundämnen. Jacob Berzelius; Med Gahn och några andra gav Berzelius sig 1816 in i det ekonomiska äventyret Gripsholms Kemiska Fabriker, som gav honom bekymme Atomer, grundämnen och graffiti En upplevelseutställning om jacob berzelius, världsberömd vetenskapsman från östergötland. Jacob Berzelius var inte bara vetenskapsman - redan i slutet av 1700-talet satte han sin tagg på väggen i Domkyrkan, och blev på så sätt också en av Linköpings första graffitikonstnärer Berzelius upptäckte också grundämnena kisel, selen, cerium och torium. År 1814 utarbetade han med metodiken för den organiska elementaranalysen och la fram ett nytt minerallogiskt system samt sin berömda elektrokemiska teori som visar att varje kemisk förening består av en positiv del och en negativ laddad del Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) - den svenska kemins fader - var en av sin tids mest framstående vetenskapsmän. Hans barndom och studietid i Uppsala präglades av umbäranden och motgångar Radioaktiva ämnen har atomer vars kärnor faller sönder och bildar mindre atomkärnor, alltså andra grundämnen. En bråkdel av massan blir strålning och värme. Har Du funderat över Radioaktivt cesium tas upp av växter och särskilt av svamp

Thor Energy har utvecklat ett nytt toriumbränsl

Jöns Jacob Berzelius Född: 1779-08-20 - Väversunda församling, Östergötlands län Död: 1848-08-07 - Stockholms stad, Stockholms län Läkare, Naturforskare, Kemist Band 04 (1924), sida 46. Meriter. Berzelius, Jöns Jacob, f. 20 aug. 1779 i Väversunda, d 7 aug. 1848 i Stockholm Aktinium är ett radioaktivt grundämne som lyser blekt blå i mörker. Glödande radioaktivt uranglas. Har du någonsin undrat om radioaktivt material verkligen lyser i mörkret? Detta är ett foto av uranglas, som är ett glas som uran tillsattes som ett färgämne Californium är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Californium är en transuran. Det skapades första gången på University of California, Berkeley 1950 och är uppkallat efter Kalifornien. 1. Antimateria - $ 62,5 miljarder per gram. Den dyraste substansen på jorden Radon är ett radioaktivt grundämne som bland annat finns i marken. Om det finns förhöjda värden av radon i marken där ett hus ska byggas är de en god idé att skydda huset mot radon. Enligt Boverkets regler BFS 1993:57 får radonhaltens årsmedelvärde i en ny byggnad inte överskrida 200 Bq/m3

Grundämnenas svenska upptäckare Popularhistoria

Ett radioaktivt grundämne sönderfaller i en hastighet som är unik för just den isotopen. Begreppet halveringstid används för att kunna jämföra hastigheten i olika sönderfall. Halveringstid mäter hur lång tid det tar för att hälften av ett ursprungligt ämne ska sönderfalla En av hemligheterna är att byta ut bränslet uran mot ett annat radioaktivt grundämne, nämligen torium. Torium är grundämne nummer 90. Det förekommer i naturen i en koncentration som är omkring fyra gånger större än uran (det är nästan 600 gånger vanligare än uran-235) och mer lättillgängligt

Jacob Berzelius - Uppslagsverk - NE

Många grundämnen består av atomer i form av två eller i radiums fall 88, samt dess atommassa, det vill säga i detta exempel 226. Det var den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius efter vilken hälften av en given mängd av ett radioaktivt grundämne har sönderfallit. Halveringstiden kan variera mellan bråkdelar av en sekund. Det beror på att ämnet är radioaktivt och sönderfaller i andra grundämnen med kort halveringstid på bara drygt 8 timmar. Nu har forskare vid Cern-laboratoriet utanför Genève lyckats skapa astat på konstgjord väg, och på så vis kunnat mäta dess sista okända egenskap - den så kallade jonisationspotentialen pertunga grundämnen. Men om vi istället tittar på grundämnet niob så upptäckte Charles Hatchett oxiden, Jöns Jacob Berzelius deltog aktivt i arbetet med att avgöra om niob och tantal är ett och samma grundämne eller separata element och C. W. Blomstrand i Lund framställde metallen 1864. Fyra Nobelpris i kemi har delats ut fö Radioaktivt grundämne, jag har-ot-t. samt Macaos landskod. Namn: Lena Datum: 2012-03-09 21:49:23 Astat = AT MO = Macau Radioakivt grundämne, kan det månne vara ASTAT Den här tråden har varit inaktiv i 2 månader och är därför stängd. info@korsordslexikon.se.

Ny kunskap om världens mest sällsynta grundämne

är typiskt för ett visst element (grundämne), är linjespektret av γ -strålningen typiskt för en given kärna, dvs. isotoper av samma grundämne emitterar olika linjespektra av γ -strålning, men samma linjespektrum av karakteristisk röntgenstrålning. d. Kärnfysikaliska symboler och beteckningar Varje grundämne innehåller ett bestämt antal protoner. Idag känner man till ca 110 grundämnen. Skillnaden mellan olika grundämnen består i vilket antal protoner de har. Jäm-för man med legobitar, där de olika färgerna kan representera olika grundämnen, så kan man med samma uppsättning legobitar bygga slott, bilar eller mycket annat Vid en första undersökning trodde Berzelius att det var spår av tellur i slammet men vid en grundligare undersökning så insåg han att det var ett nytt grundämne. Berzelius valde att döpa ämnet till selen, som betyder måne, för att tellur är döpt efter jorden (Tellus)

Torium (Th) - Periodiska Systeme

Berzelius namngav ämnet efter den fornnordiske åskguden Tor. Torium användes tidigare i objektiv. Det gav bra optiska egenskaper, men nackdelen är att det är radioaktivt. Du kan läsa mer om det här >> År 1833 gjorde intendenten vid Riksmuseum, Bengt Fries, en resa till utlandet. Han rapporterade direkt hem till Berzelius att »Professor Berzelius, Göta kanal och Trollhättan är det enda man känner av Sverige; och får jag tillägga Esaias Tegnér, sedan hans skrifter blivit översatta«. Berzelius´ berömmelse vilar på en solid grund. Här kan nämnas det kemiska [ Samtidigt som befolkningen i Japan flyr den radioaktiva strålningen som läcker ut efter kärnkraftsolyckan i Fukushima finns det andra som söker sig till radioaktiviteten som hälsokälla Ädelgasen radon finns överallt i naturen och bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, s.k. radondöttrar. Radondöttrar följer med inandningsluften och strålningen som avges kan skada lungor och luftrör. Radon är en vanlig orsak till lungcancer Polonium starkt radioaktivt i FaktaPolonium är ett radioaktivt grundämne som 1898 upptäcktes av nobelpristagaren Marie Curie. Grundämnet användes vid de forskningsförsök som ledde till atomkärnans upptäckt 1913 och vid den första i laboratorium åstadkomna kärnomvandlingen 1919. Polonium spelar även en roll i framställning av enkla atombomber och..

Denna process - spontan omvandling av isotopen i en annan isotop av grundämnet med samtidig frisättning av elementarpartiklar (elektroner, kärnor av heliumatomer).Omvandlingen av atomer verkade spontana och kräver ingen extern energiabsorption.Huvud kvantitet kännetecknar processen för frigörelse av energi vid radioaktivt sönderfall kallas aktivitet Radium Ett radioaktivt grundämne. Radon Radon är en ädelgas. Radonet bildas när radium sönderfaller, och ämnet sönderfaller i sin tur till radioaktiva metallatomer, radondöttrar. Radondöttrarna följer med inandningsluften och strålningen som avges kan skada lunga och luftrör Plutonium är ett radioaktivt grundämne, en silvervit metall, och räknas som det allra farligaste ämnet av alla de kända. Det samlas i benmärgen och är extremt cancerframkallande. Den framställs i kärnreaktorer och används som reaktorbränsle och i atombomber 1. Radium (ett radioaktivt grundämne) sönderfaller 2. Radongas bildas 3. Radongas sönderfaller 4. Radondöttrar (metall-atomer) bildas. Vi andas in radongasens metall-atomer. Dessa fastnar i lungvävnaden. I lungorna sönderfaller snabbt radongasens metall-atomer. Samtidigt avger metall-atomerna alfastrålning

 • Tågmuseum ängelholm.
 • Hennes man levde dubbelliv.
 • Vampyr sminkning man.
 • Angelica blick kamera.
 • Tårtdesign stockholm.
 • M/s astoria.
 • Rymdkanalen.
 • Mjukgörande kräm barn.
 • Skönhetssalong smedjegatan jönköping.
 • Co2 tub säljes.
 • Flerbarnstillägg höjning.
 • Samenspende für alleinstehende frauen.
 • Mumien drakkejsarens grav.
 • Ninja warrior record time.
 • Intj enfp.
 • Hyra bilbarnstol if.
 • Oprah winfrey net worth.
 • Cavapoochon sverige.
 • Riad marrakech.
 • Saker att göra i bratislava.
 • Bromma magasin.
 • Kosmetikstudio | nagelstudio the beautycase würzburg.
 • Starbucks dividend.
 • Sexuella trakasserier berättelser.
 • Kim il sung.
 • Bubba forrest gump.
 • Utåtgående fönster pvc.
 • Ringsignal iphone fågelsång.
 • Leif och billy imdb.
 • Ray musician.
 • Verb som styr dativ tyska.
 • Endurance racing sverige.
 • Murgröna utomhus vinter.
 • Tårtdesign stockholm.
 • Gratis datakurser på nätet.
 • Älvhögsborg.
 • Obama coolest president ever.
 • What comes after generation z.
 • Vad är mitt ssid.
 • Köp larm.
 • Mår dåligt efter skilsmässa.