Home

Can centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Alkohol - CA

Kontaktuppgifter till CAN Centralförbundet för Alkohol- o. Narkotikaupplysning STOCKHOLM, adress, telefonnummer, se information om företaget Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett oberoende nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom undersökningar, sammanställningar och forskning, men även via kunskapshöjand Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

 1. Det senaste om Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning på Aftonbladet.se
 2. Här samlar vi alla artiklar om Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Narkotikan och pengarna, Debatten om narkotika och Nya nykterheten. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning är: Alkohol, Narkotika, Barn & unga och SvD Premium
 3. CAN-drogvaneundersökningen Västra Götalandsregionen har vart tredje år sedan 2013 tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och kommunerna genomfört en totalundersökning av skolelevers drogvanor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet
 4. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) ställer sig bakom de förändringar som föreslås i promemorian Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor.Vi vill däremot lyfta att det finns en viss osäkerhet kring beräkningen av skatteintäkter utifrån CAN:s konsumtionsstatistik och därmed slutsatsen som dras utifrån den
 5. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger
 6. Alkohol, gravidiet och små barns hälsa hösten 2020. Under hösten 2020 arrangerade IOGT-NTO tillsammans med barnorganisationen Junis, CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) och Länsstyrelserna en rad föreläsningar under temat Alkohol, graviditet och små barns hälsa. Dessa arrangerades i samband med Junis.
 7. CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning | 202 följare på LinkedIn. CAN är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området

Hitta information om C A N Centralförbundet för Alkohol- o.Narkotikaupplysning. Adress: Klara Norra Kyrkogata 34, Postnummer: 111 22. Telefon: 08-412 46 . - Misshandeln i hemmen kommer nog att öka, tror Björn Trolldal, forskare i alkoholvanor vid Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN. Gå direkt till textinnehålle

Skolelevers drogvanor 2019 - CA

Alkoholdebuten för unga i Sverige går uppåt i åldrarna och sker allt senare, rapporterar TT med hänvisning till en ny rapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Andelen elever som går i årskurs nio och som dricker alkohol har halverats på 20 år Björn Trolldal, utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som ansvarar för Monitormätningarna, tror att detta kan förklaras av att man i större utsträckning konsumerar drycker som har sparats från tidigare genomförda köp eller från införsel vid tidigare resor

CAN:s bibliotek stänger för allmänheten – Accent

Hitta information om Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Adress: Hökaregatan 1, Postnummer: 582 46. Telefon: 013-13 92 . Enligt statistik från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, står resandeinförsel, smuggling och hembränning redan idag för närmare 20 procent av alkoholkonsumtionen i.

CAN, Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning, www.can.se. info@can.se adress: Box 70412, l 07 25 Stockholm, besöksadress: Klara Norra K yrkegata 34, tel: 08-412 46 00, fax: 08-1 O 46 4 CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, www.can.se, info@can.se adress: Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm, tel:08-412 46 00 bankgiro: 5626-3841, plusgiro: 30 59-3, organisationsnummer: 802000-5461, bank: SEB 1 Stockholm 29 april 2020 Dnr Fi2020/01934/OU R emissytt ra nde ö v er Promemoria. Ett stärkt spelarskyd

Skolelevers drogvanor - CA

Alkoholkonsumtionen har sjunkit med en femtedel sedan 2004. Det beror inte på att färre svenskar dricker, utan på att volymerna har minskat. Det visar en ny undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Det här är väldigt bra för folkhälsan, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN På skolor med hög socioekonomisk status är det vanligare att eleverna prövat alkohol och narkotika under det senaste året- Det visar en ny fokusrapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Enligt CAN:s fokusrapport är andelen elever som druckit alkohol under det.

Etikett: Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) Fler ungdomar röker inte cannabis Publicerat 30 juli, 2014 9 augusti, 2014 Författare Anders_S 1 kommenta I proposition 1975/76: 100 (bil. 10 s. 113114) har regeringen före­slagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1976/77 preliminärt beräkna tUl Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning ett reservationsanslag av 1 936 000 kr. och till Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m. ett reservations­anslag av 3 242 000 kr CAN, Stockholm, Sweden. 1.8K likes. CAN är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället I dag har CAN (Centralförbundet för alkohol och Narkotikaupplysning) släppt ett pressmeddelande med rubriken ovan. Ett kort urdrag: Män har under 2000-talet haft en nästan fyra gånger så hög alkoholrelaterad dödlighet som kvinnor. Samtidigt har skillnaden mellan män och kvinnor minskat, som en följd av ökade konsumtionsnivåer hos kvinnorna

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Följ Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Almedalsveckan: Skolelevers drogvanor 2013 presentera ANDT-trender bland unga i Sverige och omvärlden. Enligt, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN:s skolundersökningar har exempelvis alkoholkonsumtionen sjunkit bland ungdomar i Sverige under 2000-talet

Ungdomars alkoholdebut sker allt senare. De senaste 20 åren har andelen niondeklassare som dricker halverats, enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) Svenskarna dricker allt mindre alkohol. Men konsumtionen går bara ner bland män. Det visar ny statistik från CAN. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har jämfört konsumtionen 2004 med 2019 och det är tydligt att svenskarna dricker mindre alkohol Praktik Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2016 - 2017 En praktiktermin tillägnad personer med kandidatexamen i Sociologisk Samhällsanalys CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Jakobsbergs folkhögskola. Anmäl profilen; Aktivitet. CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 9 år 7 månader. Samordnare CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. jun 2018 - nu 2 år 5 månader

Forskar Grand Prix 2020 med tema alkohol - CA

Jonas Raninen Forskare på Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) Stockholm, Sverige 120 kontakte Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) undersöker regelbundet skolelevers användning av alkohol och andra droger. Sen lång tid tillbaka har bruket och missbruket av alkohol minskat. Jämfört med 1970-talet har bruket av alkohol mer än halverats bland skolungdomar i nionde Läs me I åldersgruppen 17 till 29 år är varannan man tobaksanvändare. Det visar nya siffror från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Rapporten visar också att andelen kvinnor som snusar har ökat från 4 procent år 2007 till 8 procent år 2019

Alkohol & Narkotik

Under en tioårsperiod har svenskarnas alkoholkonsumtion minskat med sju procent visar en ny undersökning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.. Förra året drack. CAN centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Södertörns högskola. Anmäl profilen; Erfarenhet. Samordnare CAN centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. maj 2017 - nu 3 år 5 månader. Stockholm, Sverige. Folkhälsoutvecklare Karlskoga & Degerfors kommuner. aug 2011 - maj 2016 4 år 10 månader Anette Palmquist | Stockholm, Sverige | Administratör på CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning | 89 kontakter | Visa Anettes startsida, profil, aktivitet och artikla Att Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, ger ut en tidskrift med hög kvalitet är viktigt för att upprätthålla och stärka CANs anseende som seriös och objektiv aktör. För att kvaliteten ska vara hög är det avgörande att tidskriften görs enligt allmänt vedertagna journalistiska principer, det vill säga att informera, kritiskt granska och erbjuda forum för.

CAN Centralförbundet för Alkohol- o

LIBRIS titelinformation: [Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) - samling av trycksaker CAN försöker ge en så korrekt bild som möjligt av dopningsanvändningen. Vi tycker inte att man ska mörka omfattningen av någon substansanvändning. Och vi tycker heller inte att man ska ropa varg. Ulf Guttormsson är utredare och avdelningschef på Analys och metod vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Håkan Leifman slutar som chef för CAN – Accent

Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN) presenterade tidigare idag sin årliga rapport rörande skolungdomars drogvanor. Nivån på antalet som röker i årskurs 9 är rekordlåg och fortsätter att sjunka vilket är mycket positivt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, skolelevers drogvanor 2019 I CANs drogvaneundersökning från 2019 kan man se att narkotikaerfarenheten varit relativt stabil de senaste tio åren sett till andelen elever som någon gång använt narkotika - Sammanfattningsvis kan man säga att Sverige ligger lägre än de europeiska länderna och under det totala genomsnittet, säger Anna Englund, utredare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), som presenterar rapporten ur svenskt perspektiv i en webbsändning

Video:

Säg nej till att köpa ut - och stå för det. Krossade vaser, låsta dörrar, skrik och bråk tonårstiden är turbulent för många familjer, särskilt när tonåringen inte får sin vilja igenom. Men ibland är ett nej det finaste du kan ge din tonåring - till exempel när de ber dig köpa ut alkohol till helgen Cannabis är ett samlingsnamn för narkotiska preparat som utvinns från en hampaväxt, vanligen hasch och marijuana. Växten innehåller bland annat ämnet THC (delta-9-tetra-hydro-cannabinol) som ger upphov till ruset. Oftast röks hasch i speciella pipor och marijuana i handrullade cigaretter men beredningarna kan även sväljas För snart en månad sedan gick Sveriges 15-åringar ur nian och lämnade högstadiet bakom sig. Kanske var det flera föräldrar som oroade sig över hur skolavslutningsnatten skulle sluta. Men enligt den senaste undersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är det allt fler som väljer att skippa alkoholen Anna Englund firar namnsdag 9 december. På Eniro kan du hitta Annas telefonnummer, adress, samt intressanta fakta om bostad och närområde. Få reda på bolagsengagemang, tomtstorlek, och mycket mer

Svenskarna dricker mindre - CA

Ungdomarna i Göteborg väntar allt längre med att testa alkohol och cigaretter, rapporterar Göteborg Direkt med hänvisning till nya siffror från CAN, Centralförbundet för alkohol- och. Avtal om bidrag för viss verksamhet hos CAN . Mellan svenska staten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har denna dag träffats följande avtal för åren 2012-2014. Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. 1 Verksamhet CAN ska inom området alkohol och andra droge Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, organisation för spridande av saklig information (11 av 15 ord

Narkotikaanvändningen mer geografiskt spridd - CA

8. Guttormsson U. Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2009. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning; 2009. Rapport nr 121. 9. Olsson B, Adamsson Wahren C, Byqvist S. Det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige, MAX-projektet, delrapport 3. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och. Varannan 16-åring skulle faktiskt avstå från att skaffa alkohol på annat sätt om de fick nej från någon de känner - det visar uppgifter från CAN (Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning). Ett nej har alltså en större betydelse än vad många tror. Och det där nejet behövs - av flera anledningar

CAN - news.cision.co

Varje år gör Centralförbundet för alkohol­ och narkotikaupplysning, CAN, en undersökning om skolelevers drogvanor. Då tar man bland annat reda på hur många ungdomar i nian och årskurs 2 på gymnasiet som dricker alkohol, och i så fall hur ofta och hur mycket CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. UR, Sveriges Utbildningsradio AB. Jakobsbergs folkhögskola. CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Sedan 2013 ansvarar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, för de årliga rapporterna om den totala tobakskonsumtionen i Sverige. Rapporten bygger på den registrerade försäljningen av cigaretter och snus, samt veckovisa telefonintervjuer med totalt 18 500 slumpvis utvalda svenskar

Ny rapport: Bruk av alkohol, narkotika och tobak kopplas

I en artikel i Dagens Nyheter berättar Mats Ramstedt och Johan Svensson, båda forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), hur svenskarnas dryckesvanor har förändrats över tid Daniel Carlryd firar namnsdag 11 december. På Eniro kan du hitta Daniels telefonnummer, adress, samt intressanta fakta om bostad och närområde. Få reda på bolagsengagemang, tomtstorlek, och mycket mer Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) för viss verksamhet hos CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning SE-107 25 STOCKHOLM STOCKHOLM +46 8 412 46 00 +46 8 10 46 41 Sweden E-mail: can@can.se 2009-02-11 • CAN har instiftat ett årligt pris för att uppmärksamma mycket framstående forskning inom drogom

Otäck spridning av cannabis - AlekurirenAlkohol, narkotika och tobak – Vanligare bland unga med

2. Nuvarande förhållanden. Centralförbundet för alkohol— och narkotika- up p [ y 5 nin g (CAN) har som sin främsta uppgift att främja saklig upplysning om verkningar på individ och samhälle av alkohol- och narkotikabruk och därmed sammanhängande frågor. CAN spelar en central roll i den alkohol- och narkotikaupplysning som bedrivs av frivilliga organisationer, i grudskolan och. En skattning baserad på en systematisk litteraturöversikt gjord av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, och andra skattningar (4) i Sverige visar att: Drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn Drugsmart.com är en ungdomssajt med information om alkohol och andra droger som drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Vår målgrupp är unga i åldern 13-19 och vuxna som arbetar med unga. Här kan du läsa mer om vad vi gör och vår historia CAN kan syfta på: . CAN - landskod enligt ISO 3166-1 för Kanada; CAN - en databuss som främst är avsedd för fordon,men som numera även används i andra sammanhang, se Controller Area Network; CAN - informationsspridning och kartläggning av drogvanor, se Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning; CAN - en amerikansk organisation grundad 1978, gick i konkurs på 1990.

Var femte ung beredd bjuda yngre - DrugnewsAlkoholkonsumtion i Sverige | SystembolagetSvensk man riskerar dödsstraff i Indonesien | Aftonbladet
 • Naruto shinobi striker pc beta.
 • Nagelsvamp tabletter.
 • Forza motorsport 7 car list.
 • Bröllop vett och etikett gäst.
 • Förskola lindsdal.
 • Vax hårborttagning män.
 • Swatch sistem51 hodinkee.
 • Svenska souvenirer.
 • Byta kort skrållan.
 • Neu in lübeck stammtisch.
 • Sälja på julmarknad stockholm.
 • C sam frekvens.
 • Nationalpark ranger ausbildung.
 • Bilddatabas program.
 • Pizdets in russian.
 • Kryptoniter mjuka.
 • Biseksüellik erkek nasıl anlaşılır.
 • Crow vs raven.
 • Evenemang trädgårdsföreningen.
 • Permanent glaspenna.
 • Inlärt beteende.
 • Heinz kraft ownership.
 • Shining legends elite trainer box sverige.
 • Destiny 2 fastest way to lvl.
 • O helga natt pdf.
 • Nya scania lastbil.
 • Yngre syskon är snyggare.
 • Tumblr bilder zeichnen einfach.
 • Bvg twitter.
 • Bokstavsräkning.
 • Stukning.
 • Implies.
 • Mjukgörande kräm barn.
 • Elite hotell stockholm plaza.
 • Josie harris zion shamaree mayweather.
 • Designfolie panduro.
 • Pavillon gestänge.
 • Melodifestival app 2018.
 • Checka in ryanair tips.
 • Slette google konto på android.
 • Real techniques borstar ögon.