Home

Regler i religioner

Religion - Wikipedi

Konvertera: Byta religion från en religion (eller en riktning inom en religion) till en annan. Levnadsregler: Regler som beskriver hur man ska leva sitt liv, t.ex. olika budord. Lära: Vad man tror på i en religion. Monoteism: Tron på en gud (mono = en | teos = gud) Den gyllene regeln. En idé som är återkommande genom flera religioner är det som vi kallar den gyllene regeln. Den äldsta kända version är nedtecknad av Konfucius i Kina runt 500 f.v.t. och kan enkelt sammanfattas som Behandla andra som du själv vill bli behandlad. De olika religionernas förhållande till regeln är Religioner och andra livsåskådningar har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer. Om en bildlänk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material

Islams grunder Islam Religion SO-rumme

 1. Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är israeliterna Guds utvalda folk
 2. Abrahams Tre Religioner - Judendom - Kristendom - Islam. Betyg: MVG. Arbetet jämför likheter och skillnader mellan religionerna. De regler man följer påverkar också vardagslivet. Som kristen för att icke synda ska man följa Guds budord och gå i kyrkan den lediga vilodagen, söndagen
 3. Lista över trossamfund i Sverige efter antal anhängare avser redovisa världsreligioner representerade i Sverige efter antal bekännare.. Aktuell, nedanstående lista är begränsad i att utgå från statistiska uppgifter hämtade från svenska Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) [2] där inte annat anges. Nämnden har till uppgift att pröva frågor om vissa statsbidrag till.
 4. Religionen i Juda rike (och i viss mån även i Kungariket Israel) under perioden ca 930-537 f.Kr. förefaller i alltmera tilltagande omfattning ha skilt sig från grannfolkens religioner, genom att exklusivt dyrka en enda Gud

Video: Matregler i olika religioner Fördjupningsuppgift

Dessa regler kan ju fungera som en dragkraft som får en att finna mening och trygghet i livet men kan också ge en känsla av skam och otillräcklighet. Det är väldigt svårt att leva ett normalt liv om man ska följa alla regler vilken religion det än handlar om och om man inte följer reglerna gör man ju enligt religionen fel Den gyllene regeln är en grundläggande etisk princip som återfinns inom många religioner samt filosofiska och etiska läror.Den äldsta nedtecknade varianten härstammar från Konfucius, ca 500 år f.kr. Principen kan uttryckas både positivt (gör mot andra som du själv vill bli behandlad) och negativt (gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad) Kvinnan behöver inte tänka på detta och speciellt inte om hon bekänner sig till en annan religion. Ställ en fråga om vett och etikett; Tillbaka till innehåll. Katolska kyrkan. Ofta håller man en vaka efter dödsfallet, i hemmet eller på begravningsbyrån. Då kommer släkt och vänner och tittar på den döda personen

Bahá'í är en världsvid monoteistisk uppenbarelsereligion [1] av sydvästasiatiskt ursprung, [2] [3] grundad av persern Bahá'u'lláh i Bagdad 1863 som en direkt fortsättning på och utveckling profeten Bábs (1819-1850) mission. [4] [5]Tron har enligt egen utsago omkring 6-7 miljoner vuxna anhängare av olika nationaliteter, kulturella, språkliga och sociala bakgrunder. [6 En annan regel är också att munkar och nunnor ska avstå från sex. Islam: Homosexualitet är inte något som är lätt för den här religionen att acceptera, just p.g.a. att islam anser att män och kvinnor har olika roller i ett äktenskap och att det råder ett patriarkat

- Det finns regler för vad man får och inte får äta inom både judendomen (kosher) och islam (halal). I varken islam eller judendom får man äta fläskkött. - Man tror bara på en gud inom kristendom, islam och judendom. - Inom islam och judendom ska den döde begravas så fort som möjligt I spelet Tre religioner kan du totalt få 6 guldmedaljer. Man får endast kunskapspoäng för nivåer som inte klarats av förut, dvs de nivåer ovan som inte är gröna. Även när du har klarat av en nivå kan du fortsätta träna på den nivån, men det ger då inga kunskapspoäng

Fråga: Abrahamitiska religioner a) Jämför synen på Gud, människan och frälsningen inom judendomen, kristendomen och islam. b) Gör en analys av tre viktiga personer som förekommer i alla de Abrahamitiska religionerna. På vilka sätt skiljer sig synen åt? Vilka likheter finns samt hur kan olikheterna förklaras? c) Skildra självständigt en dialog mellan en jude, e Religionen har traditionellt spelat en viktig roll i det nederländska samhället. Ända in på 1960-talet styrdes många nederländares politiska ställningstaganden av vilken kyrka de tillhörde. Det finns fler katoliker än protestanter men halva befolkningen identifierar sig idag inte med något religiöst samfund alls

Mat och religion - HK-portalen, ett digitalt läromedel i

Alla religioner och livsåskådningar har en gyllene regel. Alla religioner utgår från heliga texter eller olika heliga regler/lagar. Därför skulle man kunna säga att alla religioner är pliktetiska men det finns oftast andra inslag som påverkar hur man håller sig till reglerna också Identitet och religion a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna. Ge exempel på hur dess anhängare kan forma sin identitet utifrån sin övertygelse. b) Religionsfrihet är en lagstadgad rättighet, men hur förhåller det sig när religionen kommer i konflikt med grundläggande värden i samhället so Alla religioner har olika högtider och olika heliga plaster. Kristendomen och Judendom har visserligen småsaker gemensamt, men inte så att de har exakt samma heliga platser och årstider. Religionerna har även olika livsåskådningar och filosofier, Buddhismen handlar mycket om att hitta sig själv och mental träning medan Kristendomen handlar mycket om att be till Gud och vara god mot andra

Religion - Den gyllene regeln - Stud

 1. Fem regler skall följas: 1) inte skada något levande väsen, 2) inte ljuga, 3) inte stjäla, 4) inte leva okyskt och 5) vara givmild. Kunskapens väg (jnana yoga) innebär att man strävar efter insikter via studier av de religiösa och filosofiska skrifterna och genom meditation, för att lära sig se verkligheten så som den är - alltså att kunna se igenom mayas (illusionens) slöja
 2. Regler som religioner har satt upp är på något vis för att strukturera upp livet, både religiöst och allmänt. Kanske kräver buddhismen, för den vanliga människan, större självdisciplin. Man och kvinna: Judendom: I Israel finns inga borgerliga äktenskap, den är en religiös domstol, Överrabbinatet som bestämmer i frågor angående äktenskap
 3. Judendomen är en abrahamitisk (efter vår stamfader Abraham) religion och symboliseras av den sexuddiga Davidsstjärnan. Hur många människor som är judiskt (mosaiskt) troende är oklart. Beträffande folket judar, finns ungefär 14 miljoner spridda över världen, varav de flesta antingen är ashkenaser (judar med bakgrund i gamma
 4. De flesta religioner är möjliga att konvertera till, dvs. bekänna sig eller övergå till ett annat sätt att tro, en annan religion eller ett annat samfund. Många söker dock andlighet utanför de organiserade religionerna och exempelvis New age är ett begrepp som innefattar tankar om healing, övernaturlighet, astrologi, energier, tarotkort och liknande
 5. Av Tim Willocks - Låga priser & snabb leverans

Allmänt om religion Religion SO-rumme

Allt som fördunklar sinnena och tankeförmågan är haram (otillåtet), och samma regel gäller för droger som t.ex. marihuana, kokain, opium mm och all slags hantering med dem, som för alkohol, är förbjudet Vilka regler man ska följa som Jude I Tora så finns det många bud och regler för hur man ska dyrka gud och hur man ska leva. De är smmanfattade i tio Guds bud och i trosbekännelsen. Den judiska trosbekännelsen heter Shema och är Hör Israel , Herren vår Gud, Herren är en Jag tycker att allt detta handlar om delvis tolkningen av Koranen, men även om prioriteringar i reglerna. Exempelvis så kan en troende muslimsk kvinna välja bort slöjan, men följa andra regler som till exempel en kvinna som bär slöja inte följer. Religion och tro är enligt min mening mycket mer än bara klädsel Varför har religioner så konstiga regler/traditioner? Lör 19 jan 2008 22:56 Läst 3682 gånger Totalt 64 sva Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont

Världsreligionernas etik - Mikaels Skol

Religioner är livsåskådningar. Sinnelagsetik Inom sinnelagsetiken så använder jag regeln som säger att det är min inställning till medmänniskan som är avgörande. Om handlingen utförs för att jag vill väl så är det alltid rätt, även om konsekvenserna blir ödesdigra Religion och hälsa BEMÖTANDE I VÅRD OCH OMSORG, TRANSKULTURELLT PERSPEKTIV. Religionsutövande kan få stor betydelse för hälsan [12,13]. Ett exempel är firande av fastemånaden Ramadan inom Islam. [13]. I en del kulturer finns stränga regler för umgänge mellan könen Religion är också ett exempel på ideologier. Alla ideologier använder sig av olika symboler. Religioner har många och gamla symboler. Ankh: Solkors: En av de äldsta är ankh-symbolen. Ankhen avbildades ofta i händerna på egyptiska gudar De etiska reglerna handlar först och främst om att inte stjäla, ljuga, vara otrogen osv. Det är samma regler som finns i nästan alla religioner. I Judendomen är det bland annat samlade i de tio budorden. Reglerna är cirka 613 stycken till antalet, då ingår också de tio budorden. De handlar mest om högtider, ceremonier och vardagsliv På 380-talet blir kristendomen statsreligion i romarriket och en starkt antijudisk stämning råder. Judar får exempelvis inte inneha ämbeten. Under 400-talet börjar man tvångsdöpa judar (till kristna) och under 500-talet blev det förbjudet för judar att utöva sin religion

Det är inte ovanligt att orden etik och moral används i fel sammanhang i vardagen, trots att båda betyder samma sak - sed eller vana. Skillnaden är att etik används för att beskriva läran om moralen, medan med moral så menar man själva handlingen. För att beskriva det enkelt så visar personen sin etik geno GYLLENE REGELN. Buddhismen. Skada inte andra med sådant som skulle skada dig själv. Hinduismen. Detta är summan av alla dygder: att icke göra mot andra det som vållar dig själv lidande. (Mahabarata 5,1517) Islam. Ingen av er är en troende förrän han önskar för sin broder det som han önskar för sig själv. (Traditionen) Jainism Gemensamt är dock att man blandar gamla religioner med parapsykologi och bygger på forskningsresultat, gamla traditioner, medicin eller psykologi såsom drömtydning, zonterapi, massage, meditation och kanalisering. New Age har sin bakgrund i de rörelser som växte fram i Europa under 1800-talet,. Religiösa regler för sex tolkas om. STYRD KÄRLEK. I de urgamla religiösa texterna finns massor med idéer om hur människan bör - eller inte bör - leva ut sin sexualitet. Varje dag, sa rabbinerna. Bara för att göra barn, menade katolikerna

Hvad er islam?

Kultur - Religion. Att vara jude har olika innebörd för olika individer. Den judiska identiteten kan ha både en etnisk, kulturell och religiös grund. Det handlar för många om en delad historia och gemenskap. Ett kulturarv att föra vidare till nästa generation Judendomen räknas som en av världens äldsta religioner, och religionen ligger till grund för såväl kristendomen som islam. Judar tror på en enda Gud, som är god och som kräver att judarna också är goda. Judarna väntar på en Messias som i framtiden ska förena alla människor och skapa fred på jorden. Historia För ca [ Ortodox judendom menar att man ska hålla alla religiösa regler. Genom att följa Lagen blir man helig inför Gud. Reformjudendom vill förändra judendomen (22 av 164 ord) Utbredning. Judendomen är den största religionen i Israel. Det finns också många (11 av 25 ord) Historia. Judendomen har på många sätt påverkats av det judiska.

Religion SO-rumme

Vietnam igen – de har lösningen på alla olika religioner

Finns det några regler inom religionen? Det finns massor av heliga skrifter inom hinduismen så olika hinduer kan följa olika religiösa regler. Det varierar också beroende på vilket kast du tillhör, men det finns De tio kvalitéerna som det är varje hindus plikt att följa och även sprida vidare: 1. Du ska tala sanning. 2 Islam är tro och regler Man brukar indela Islam som religion i två delar : Den ena delen är tron, som inkluderar tron på Gud, hans profeter, hans böcker, änglama, Domens dag, och Guds Qadar (dvs att ordningen i världen sker efter Guds obegränsade, vetande, vilja, och makt)

Den gyllene regeln i religioner. Posted on 23 maj, 2009 av Anita Han ska inte önska för andra som han inte önskar sig själv, och inte heller lova det som han inte kan uppfylla. (BAHA'I, Tablets of Baha'u'llah, 71) Såra inte andra på ett sätt som du själv skulle finna sårande. (BUDDHISM, Udana Varga 5:18 Buddhismen er anderledes end de fleste andre religioner, hvor der er love og regler, som Gud har bestemt. Dem skal man følge, for Gud er den, der ved, hvad der er rigtigt og forkert. Hvis reglerne kommer udefra, fra Gud, som f.eks De Ti Bud, gælder de for alle uden undtagelse Kristendomen uppstod i Palestina (Israel) för ca 2000 år sedan och är idag den största religionen i världen, med över 2 miljarder anhängare. I kristendomen utgår man från Jesus, guds son. Läran kring Jesus och hans liv skildras i Nya testamentet. Korset är en kristen symbol, då Jesus ska ha avrättats genom att bli korsfäst. [ Vad vill Gud egentligen? Barn sprängs i luften av talibaner, kvinnor våldtas och avrättas av terrorister, och miljoner människor är på flykt undan krig och tortyr. Jenny Nordberg möter den före detta nunnan och forskaren Karen Armstrong som studerat de stora världsreligionerna, och frågar henne hur religion styr vår tid Regler finns inom idrotten, i skolan, i trafiken och på arbetsplatser. Inom våra religioner finns det också levnadsregler som ska följas. Inom buddhismen finns det flertalet riktlinjer, vägar och regler såsom de fem levnadsreglerna, de fyra sanningarna och den åttafaldiga vägen

Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, - Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer. - Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt Längre fram blev det en from regel att fasta två gånger i veckan, utan att detta var föreskrivet i lagen. Jesus fastade själv 40 dagar i öknen som en förberedelse för sitt uppdrag (Matt 4:2) och även om han inte direkt uppmanade sina efterföljare att fasta, så ansåg han det självklart att de skulle göra det efter det att han lämnat dem (Matt 9:14-15, Mark 2:18-20, Luk 5:33-35.

Fastan har funnits i de flesta religioner. Denna nivå av fasta kräver att de grundläggande reglerna uppfylls som att undvika mat, dryck och sexuellt umgänge mellan gryning och solnedgång under 29 eller 30 dagar varje år under månaden ramadan Hinduismen är en av de äldsta världsreligionerna. Religionens rötter finns i Indien, och det finns inte en specifik grundare. Istället har hinduismen växt fram genom att många små religioner och kulturer förenats samman till en gemensam lära. Det kan därför råda ganska stor skillnad på hinduism i städer eller på landsbygd. Till skillnad från kristna [ Enligt islam är det inte tillåtet att göra abort under något stadie av graviditeten utan giltig anledning.. Är graviditeten i det första stadiet, som är en period av 40 dagar, och en abort tjänar ett legitimt syfte eller om graviditeten leder till något skadligt, då är det tillåtet att göra abort Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men som regel behöver minst en av er vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion. Kontakta din församling för att boka vigsel Av denna regel framgår också att vi skriver namn på personer enligt Cecilia och Cecilias. Likadant gäller att städer ska skrivas med stor bokstav. Även till exempel Storstockholm räknas som ett namn och ska ha stor bokstav. Däremot skrivs stockholmare med liten bokstav. Ett annat fall är då väderstreck föregår ett geografiskt namn

Förbud i andra religioner. Sjundedagsadventister, rastafarier och medlemmar av den etiopiska ortodoxa kyrkan äter inte fläskkött. Donald Alexander Mackenzie (1873-1936)6 har även menat att skottar, speciellt högländare, inte åt fläsk då de menade att det var ett forntida tabu som kan ha härstammat från seder före romartiden Regler kring mat 5. Därför tycker jag att i alla religioner är det inte särskilt kärleksfullt att döma folk efter sådana handlingar. Kvinnans ställning inom judendomen, skiljer sig lite från mannens. Kvinnan och mannen har samma värde inom judendomen, ingen är förmer än den andra

Judendomen Religion SO-rumme

Judendom är judarnas religion. Man kan dock vara jude utan att tro på Gud eller leva enligt judendomens regler. Tro och lära Inom judendomen tror man på en enda Gud. Man får inte avbilda Gud eller uttala hans namn. Guds namn skrivs JHVH men man säger adonay vilket betyder 'Herren'. Enligt judendomen har Gud utval Religionen i Thailand är 95 % Buddistiskt, resten är muslimer kristna eller hinduer. De flesta muslimer är samlade i de sydligaste delarna. Eftersom de flesta i Thailand är buddhister eller buddister som det ibland kallas så inriktar vi oss på detta Även om judendomen klassas som en monoteistisk religion spelar trosdogmer en underordnad roll. Att vara jude innebär i första hand att tillhöra det judiska folket med en gemensam historia och traditioner som går tillbaka 3000 år. Judendomen är alltså inte bara en religion. Många judar är icke-religiösa och lever helt sekulärt

Abrahams Tre Religioner (de abrahamitiska religionerna

Indien religion. Indien är ett av de mest intressanta länder att besöka och att ta del av den överallt öppna religionsutövningen, framför allt den hinduiska, i templen är ett spännande inslag i den indiska resan. Några av Indiens religioner är nedanstående. Alla stora världsreligioner finns representerade i Indien Indiska religioner. Trädet i Bodh Gaya, där Buddha sägs ha nått upplysningen, besöks av pilgrimmer som gärna pryder det med flaggor för att visa sin vördnad. Buddhism och Hinduism. En av världes stora religionsstiftare var Buddha - prinsen som lämnade palatset för att leva som en munk i skogen Hela livet påverkas av Islam. Islam är inte bara en religion utan även en livsstil. Allt påverkas. Maten ska vara slaktat utifrån speciella riter och regler som finns i Sharia lagarna. Man ska klä sig värdigt och anständigt. Reglerna som finns tolkas olika av människor runt om i världen grekisk religion. grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen. Kunskapen om den baseras på litterära källor (främst Homeros, Hesiodos och tragöderna), (22 av 155 ord

Men att ha olika regler för olika religioner, utifrån godtyckliga idéer om vem som har makt i samhället, utgör ett ännu sämre alternativ och är ett recept på ökade motsättningar Islam - Levnadsregler : Vi behöver regler och lagar för att kunna fungera bra tillsammans. Regler finns inom idrotten, i skolan, i trafiken och på arbetsplatser. Inom våra religioner finns det också levnadsregler som ska följas. De fem pelarna är de viktigaste reglerna inom Islam. Men det finns fler regler som en muslim bör följa Syftet med dessa regler är endast att skydda kvinnan och minimera möjligheterna till att reducera kvinnan till ett objekt som utnyttjas och används för att behaga och tillfredställa männens behov. I dagens samhälle blir kvinnan exploaterad,. Religion i allmänhet måste inte vara registrerad eller funnits i ett visst antal år. Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (691) 2020-05-29 Hur rangordnar jag rättskällor? 2020-05-26 Måste man pixla misstänkta gärningspersoner att de i regel är mer kunniga och seriösa än vad männen är. Källor Börge Ring - Religion och Sammanhang. Buddhismen Nu - Nr 2, 2009 - Av Katarina Plank Buddhismen Nu - Nr 3, 2007 - Av Metta Zorkrot Buddhismen Nu - Nr.4, 2009. - Av Monica Linderberg Falk. Gunnar Gällmo - Praktisk Buddhism

Lista över trossamfund i Sverige efter antal anhängare

Oavsett kön, religion, nationalitet eller kast så är man alltid välkommen till Gurudwara. Men det finns dock några regler då man besöker templet. Man måste ta av sig sina skor och täcka huvudet för att visa respekt för gurun. Dessutom får man inte ha med sig t.ex. Alkohol,. Välkommen till Religion.nu. På Religion.nu kan du lära dig om världens 5 största religioner: Kristendom, Islam, Judendom, Buddhism och Hinduism. Du kan läsa om respektive religions historia, var och när religionen grundades och av vem Religion Samernas gamla traditionella religion liknar många andra ursprungsfolks och jägarfolks religioner. Inte minst de som lever på samma breddgrader som t ex olika indiangrupper, inuiter och olika sibiriska folkgrupper Mer detaljerade regler om arbetsmiljö Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Därför ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för arbetsmiljön till exempel för buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska - att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen

Fråga: Jag och några vänner forskar lite om klädsel i olika religioner. Jag söker efter typiska kristna kläder, men det är svårt att hitta. Kristendomen är ju en ganska fri religion - iallafall i Sverige. (A.N.) Svar: Den kristna kyrkan har aldrig haft några särskilda regler vad det gäller kläder Hur man ska göra sin religion eller sin andlighet till en mer integrerad del av vardagen är en fråga som dyker upp ganska ofta bland moderna hedningar, wiccaner och liknande. Många vill att deras livsstil ska genomsyras av religionen mer och att deras andlighet ska vara mer integrerad i vardagen. Vi ser som regel tillvaron Vilka regler som definierar en handling som rätt kan dock variera. Det rätta kan till exempel vara att följa religiösa budord, inte kränka mänskliga rättigheter eller lyda svensk lag. Dessa pliktetiska principer som det talas om återfinns i många religioner och deras levnadsregler

Att leva som en muslim har några viktiga regler som man ska följa. Man följer Koranens regler om hur man klär sig, vad man äter och dricker, och hur man ska uppföra sig. Det står t.ex att man ska vara anständigt klädd och det gäller för både män och kvinnor. Muslimer bör därför bära bylsig Religion och vetenskap a) Religion och vetenskap har delvis olika utgångspunkt i hur de kommer fram till hur världen är. Beskriv hur deras metoder skiljer sig åt. Gör en analys av på vilka sätt människor resonerar för att överbrygga skillnaderna. b) Evolutionismen har länge varit i fokus då religion ställs mot vetenskap Buddhismen är en av världsreligionerna, men har ingen gud. I religionens centrum står istället Buddha, ett namn som betyder den upplyste. Buddha är en läromästare och en förebild för hur buddhister ska leva. Buddhas lära går ut på att människorna själva har makten över sina liv, och genom att avstå från alla begär slipper man [

Religionens innehåll Judendomen som har en 3 000 år lång tradition har självfallet genomgått många växlingar och att därför ge en samstämmig bild av innehållet i judarnas tro är inte möjligt. Dessutom har geografiska förflyttningar lett till att olika riktningar uppstått vilket försvårar det ytterligare Regler för jihād; Islam anser att allt levande är heligt men speciellt understryks människans helighet. Gud säger i Koranen: Tag inte andras liv Det är islams universalitet som gör den till världens snabbast växande religion. I en värld full av konflikter och schismer människor emellan, i en värld som plågas av terrorism,. Dharma är den moraliska lagen, alltså de regler för hur man ska leva som man ska följa. Allt (18 av 124 ord) Skrifter. Många hinduiska texter är skrivna på sanskrit, ett gammalt indiskt språk. (11 av 49 ord) Dagligt li Religion och Filosofi. Som tidigare nämnt är sikhismen en monoteistisk religion som tror på en evig Gud. Sikhismen utformades av Guru Nanak Dev ji, som var den första av tio guruer. Ordet Sikh betyder lärjunge och Guru betyder lärare eller den som förvandlar mörker till ljus

Judendom - Wikipedi

Lagar och regler. Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder Inom religionen finns det inga särskilda regler för alkohol. Judarna följer de här regeln för att de tycker att genom att välja vad man kan äta kan vi visa hur vi är människor och genom att välja vad man äter blir det ett speciellt val som tillhör religionen. Man gör ett val Jag har alltid upplevt att den sk. gyllene regeln är gemensam för de flesta religioner och livsåskådningar. Samtidigt vet jag att det är tvetydigt om denna existerar inom islam (vissa säger ja, andra nej) De ytterligare 5 reglerna för munkar och nunnor: Inte äta efter klockan 12 på dagen. Inte ägna sig åt nöjen. Inte använda lyxprodukter. Inte sova i en hög och bred säng. Inte ta emot pengar. Etik är också en viktig del inom religionen Religionen har ingen allmänt erkänd skrift men de viktigaste texterna är Vedaskrifterna samt Upanishaderna Reglerna kring de olika ritualerna anges i olika skrifter och hjälper de troende att t ex uppfylla olika önskemål som att föra in Brahma i de dagliga aktiviteterna

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas . • ATT FLYTTA Sidan 6, uppgift 1 och 2 1. Olika: Vi får lära oss om andra religioner också t.ex. judendom och islam. Det är inte bara kristendom som är viktig nu för att vi har många andra religioner i Sverige oc Nästan alla turkar är muslimer, även om långtifrån alla är utövande troende. Under den turkiska republiken sedan 1923 har det paradoxala förhållandet rått att staten kontrollerar religionen, trots att religionen officiellt är skild från staten. Och trots att en stor majoritet av befolkningen är religiös betraktades religionsutövandet länge närmast med misstänksamhet av de. ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation. Lagstiftning. Vid marknadsföring från ett land till ett annat, bör du som företagare ta reda på vilka regler som ska tillämpas. I grunden finns det två alternativ - antingen gäller reglerna i ursprungslandet, eller så gäller reglerna i mottagarlandet Religion är något du fritt får utöva på din fritid, men det får inte styra över samhällets regler och krav på oss som medborgare. Vi har kämpat länge (och gör fortfarande) för jämställdhet, och att alla ska behandlas lika oavsett kön, ursprung, religion och sexuell läggning Sikhism - en av Indiens religioner. Sikheras tempel kallas Gurdwara. I varje Gurdwara finner vi Sikhernas Heliga Bok placerad i Stora Hallen, som används för bön och daglig altartjänst. Alla människor, oavsett kast, tro, kultur eller nationalitet kan besöka ett Gurdwara

Världsreligionerna - Mimers Brun

Allmänna regler Vi stödjer tanken på en öppen debatt, och alla åsikter är tillåtna Det är inte tillåtet att uttrycka sig nedlåtande mot någon utifrån ursprung, kön, religion, politik eller något annat. Ett konto per person Vi tillåter bara ett konto per person En del information under Ansvar i skolfrågor måste därför läsas tillsammans med de nya tillfälliga reglerna. Möjliga åtgärder om skolan är stängd. Scheman och lärotider. Skolans rektor fattar de flesta besluten när det gäller hur undervisningen ska fördelas Kunna förklara vad begreppen religion och livsåskådning betyder. Få en förståelse för hur media och sociala nätverk kan påverka oss. Känna till världsreligionernas Gyllene regler och kunna jämföra dem med varandra. Du ska även känna till världsreligionernas skildringar av vad som händer efter döden Vattentemplet i Ubud, Bali : En av hinduismens heliga platser är vattentemplet på Bali. Som ni ser på bilden ovan består vattentemplet av ett flertal kranar som symboliserar olika saker. Du.. som bryter mot våra regler. Skriv bara om sådant som har med nyheten att göra. Skriv ditt namn eller kalla dig för något annat. Men du får inte låtsas vara en annan person som finns på riktigt. Skriv inte elaka saker om andra. Det gäller både personer, grupper och religioner. Du får inte skriva lögner eller sprida rykten

Den gyllene regeln - Wikipedi

Sekulariserad: När man lever modernt och anpassar sin religion efter den tiden man lever i. Man håller inte lika hårt på gamla regler. Ortodox: När man lever som religionens lagar och regler säger Reglerna är inte tvingande, utan en frivillig överenskommelse som medierna själva gjort. Det är främst pressen som använder sig av dessa spelregler. Etermedier använder sig av ett annat system. De etiska reglerna anger vilka riktlinjer de ansvariga utgivarna har att ta hänsyn till vid publicering Många regler och praktiker har dock i lika hög grad formats utifrån olika sociala och kulturella förutsättningar och sammanhang. Oavsett matpraktikens härkomst och uttryck används mat inom de flesta religioner världen över Jämför urkunder från olika abrahamitiska religioner. Aktivitet om islams centrala tankegångar för årskurs 7,8,9. Regler ur olika perspektiv - läromedel i religion åk 7,8,

Persisk religion - zoroastrism | Forntidens och antikensReligionens påvirkning på kultur og samfunnAllt fler fransmän vill förbjuda slöja och burka: "IPrest – Wikipedia
 • Scoville skalan.
 • Hs fi lainalaskuri.
 • Runinskrifter innehåll.
 • Svenskar i stralsund.
 • How to see your elo csgo.
 • Watagame gosupermodel.
 • Be2.at kosten.
 • Tierpfleger arbeitszeiten.
 • Burton jenner.
 • Devialet phantom unbox therapy.
 • Lokus södermanland.
 • Gå till ända.
 • Tryckmaskin för kläder.
 • Bada bastu gravid.
 • Hamburg haus flohmarkt.
 • Elnätsavgift fortum.
 • Prinz edward und sophie geschieden.
 • Åka skidor kanada.
 • Dji spark.
 • Bästa sättet att investera 100 000.
 • Bestevenner.
 • Ledsna bilder.
 • Kryssning från göteborg till köpenhamn.
 • Särskild medling kostnad.
 • Tetraplegiker.
 • Rynkeby sverige.
 • Sluta med epilepsimedicin.
 • Liam pitts pappa.
 • Xllnc advise växjö.
 • Ninja warrior record time.
 • Telegrafi magazina.
 • Wallpaper iphone.
 • South korean fashion.
 • Husvagnsparkering västerås.
 • Trivial pursuit app svenska.
 • Kai hansen gamma ray.
 • Bazz badkar.
 • Köpa lägenhet i berlin.
 • Hyra butikslokal pris.
 • Be somebody imdb.